MC MUTUAL - Què fer en cas d'accident?

EN CAS D'ACCIDENT DE TREBALL

MC MUTUAL - Què fer en cas de > Accident de treball

Accident de treball

En cas de patir un accident de treball, dirigeixi's al centre d'MC MUTUAL més pròxim i si és possible porti el volant assistencial emplenat per la seva empresa i el seu DNI o un altre document que l'identifiqui.

Descarregui's aquest tríptic per a més informació.

Si no sap on és el centre o està fora de l'horari d'atenció, vagi a l'hospital d'urgències 24 hores més proper encara que no pertanyi a la nostra xarxa assistencial. Contacti després amb el seu centre de referència d'MC MUTUAL per donar els detalls de l'accident.

Cliqui aquí per consultar els centres que MC MUTUAL posa a la seva disposició.


En cas necessari truqui al nostre telèfon d'urgències mèdiques:

900 300 144

Un equip de professionals sanitaris l'atendrà immediatament i efectuarà les gestions oportunes perquè l'accidentat rebi una atenció correcta.

Cliqui aquí si vol consultar el nostre manual de primers auxilis.