Perfil del contractant > Plataforma de contractació de l'Estat

Plataforma de contractació de l'Estat

AVÍS IMPORTANT

A partir de l'entrada en vigor de la "Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible", segons l'apartat 33, de la seva Disposició final setzena, la Mútua integra el seu Perfil de Contractant en la "Plataforma de Contractació del Sector Públic".

Pot consultar la informació relativa a licitacions iniciades a partir de l'entrada en vigor de la referida Llei, en el "Perfil de Contractant" de la Mútua que resideix en l'esmentada Plataforma, fent clic aquí i seleccionant seguidament la pestanya "Licitacions".