Categorías

Visualización de categorías

 • Documentación pago directo 
  • Solicitud pago directo (PDR0001) 
  • Solicitud de IRPF voluntario (PDR0002)  
  • Declaración de situación de actividad (PDR0004) 
  • Certificado de Empresa (PDR0005-A)  
  • Certificado de empresa (PDR0005-B)  
  • Certificado de empresa (PDR0005-C) 
  • Comunicación de datos al pagador (PDR0000 - MODELO 145) 
  • Euskera 
   • Ordainketak egiteko aplikazioa (PDR0001) 
   • PFEZ atxikipenen ondorioetarako borondatezko tasa aplikazioaren (PDR0002) 
   • Jarduera egoeraren deklarazioa (PDR0004) 
   • Enpresa ziurtagiria (PDR0005-A) 
   • Enpresa ziurtagiria (PDR0005-B)  
   • Enpresa ziurtagiria (PDR0005-C) 
  • Gallego 
   • Solicitude de pagamento directo (PDR0001) 
   • Solicitude de aplicación de tipo voluntario para os efectos (PDR0002) 
   • Declaración situación de actividade (PDR0004) 
   • Certificado de empresa (PDR0005-A) 
   • Certificado de empresa (PDR0005-B)  
   • Certificado de empresa (PDR0005-C) 
   • Comunicación de datos ao pagador (PDR0000 - MODELO145) 
 • Volante asistencial 
  • Volante asistencial (AS 047) 
  • Euskera 
   • Asistentzia txartela (AS 047) 
  • Gallego 
   • Volante de asistencia (AS 047) 
  • Inglés 
   • Medical referral form (AS 047) 
 • Documentación cese actividad trabajadores autónomos 
  • Solicitud_prestación (CATA F1) 
  • Comunicación de baja o cambio de situación (CATA F3) 
  • Solicitud reanudación de pago (CATA F4) 
  • Solicitud de pago único (CATA F5) 
  • Declaración jurada TRADE (CATA F6) 
  • Solicitud de IRPF voluntario (PDR0002) 
  • Euskera 
   • Baja edo egoera-aldaketaren jakinarazpena (CATA F3) 
   • Berriro ordaintzen hasteko eskaera (CATA F4) 
   • Errenta borondatezko zerga eskatu (PDR0002) 
  • Gallego 
   • Comunicación de baixa ou cambio de situación (CATA F3) 
   • Solicitude recuperación de pagamento (CATA F4) 
   • Solicitar IRPF voluntaria (PDR0002) 
 • Documentación riesgo durante el embarazo  
  • Solicitud certificación médica 
   • Solicitud certificado médico trabajadoras cuenta ajena (REL11001) 
   • Informe médico inicial riesgo embarazo para el MAP (REL11002) 
   • Certificado empresa sobre activ. Desarrollada y cond. Trabajo durante sit. Embarazo (REL11006) 
   • Solicitud certificado médico trabajadoras Autónomas (REL11016) 
   • Euskera 
    • Osasun ziurtagiriaren eskaera (REL 11001) 
    • Hasierako osasun txostena_HEA (REL11002)  
    • Haurdunaldian egindako jardueraren enp. ziurt (REL11006) 
    • Osasun-ziurtagiria eskaera langile autonomoak (REL11016) 
   • Gallego 
    • Solicitude certificado médico (REL 11001) 
    • Informe médico inicial_REL (REL11002) 
    • Certif. emp. actividade realizada durante embarazo (REL11006) 
    • Solicitude certificado médico traballadoras autónomas (REL11016) 
    • Decl. trab. conta propia inexis. func. compatible (REL21102) 
  • Solicitud prestación económica 
   • Solicitud prestación económica trabajadoras cuenta ajena (REL21001) 
   • Declaración de la empresa sobre la inexistencia de puestos de trabajo compatibles (REL21002) 
   • Cert. de empresa de cotizaciones para la solicitud de prestaciones por riesgo embarazo (REL21003)   
   • Solicitud prestación económica trabajadoras Autónomas (REL21009) 
   • Declaración titular hogar inexistencia puesto compatible - Empleados hogar (REL21103) 
   • Solicitud de IRPF voluntario (PDR0002) 
   • Comunicación de datos al pagador (PDR0000 - MODELO145)  
   • Euskera 
    • Prestazio_ekonomikoaren_eskaera_Eusk (REL21001) 
    • Lanpostu baterag. ez dagoenaren enpr. ziurt (REL21002)  
    • HEA prest. eskatzeko kotiz. enp. ziurt (REL21003)  
    • Eskaera prestazio ekonomikoa langile autonomoak (REL 21009) 
    • Lanpostu baterag. ez dagoenaren etxeko titularraren dekl. (REL21103)  
    • Errenta borondatezko zerga eskatu (PDR0002) 
   • Gallego 
    • Solicitude prestación económica (REL21001) 
    • Certif. emp. inexist. posto compatible (REL21002)  
    • Cert. de empresa de cotizaciones para la solicitud de prestaciones por riesgo embarazo (REL21003) 
    • Solicitude prestación económica traballadoras autónomas (REL21009)  
    • Decl. titular fogar inex. posto compatible (REL21103) 
    • Solicitar IRPF voluntaria (PDR0002) 
    • Comunicación de datos a ordenante (PDR0000 - MODELO145) 
 • Documentación riesgo durante la lactancia natural 
  • Solicitud certificación médica 
   • Solicitud certificado médico trabajadoras cuenta ajena (REL11001) 
   • Informe médico inicial de lactancia natural (REL11003)  
   • Cert. empresa sobre activ. Desarrollada y cond. Trabajo durante lactancia natural (REL11009) 
   • Solicitud certificado médico trabajadoras Autónomas (REL 11016)  
   • Euskera 
    • Osasun ziurtagiriaren eskaera (REL 11001) 
    • Informe médico inicial lactancia natural para el MAP (REL11003) 
    • Cert. empresa sobre activ. Desarrollada y cond. Trabajo durante lactancia natural (REL11009)  
    • Osasun-ziurtagiria eskaera langile autonomoak (REL11016) 
   • Gallero 
    • Solicitude certificado médico (REL 11001) 
    • Informe médico inicial lactancia natural para el MAP (REL11003)  
    • Cert. empresa sobre activ. Desarrollada y cond. Trabajo durante lactancia natural (REL11009)  
    • Solicitude certificado médico traballadoras autónomas (REL11016) 
  • Solicitud prestación económica 
   • Solicitud prestación económica trabajadoras cuenta ajena (REL21001) 
   • Declaración de la empresa sobre la inexistencia de puestos de trabajo compatibles (REL21002) 
   • Certif. empresa de cotizs. para la solicitud de prestaciones por riesgo lactancia natural (REL21003) 
   • Solicitud prestación económica trabajadoras Autónomas (REL21009) 
   • Declaración titular hogar inexistencia puesto compatible - Empleados hogar (REL21103) 
   • Solicitud de IRPF voluntario (PDR0002) 
   • Comunicación de datos al pagador (PDR0000 - MODELO 145)  
   • Euskera 
    • Prestazio ekonomikoaren eskaera (REL21001) 
    • Lanpostu baterag. ez dagoenaren enpr. ziurt (REL21002)  
    • HEA prest. eskatzeko kotiz. enp. ziurt (REL21003) 
    • Eskaera prestazio ekonomikoa langile autonomoak (REL21009) 
    • Lanpostu baterag. ez dagoenaren etxeko titularraren dekl. (REL21103) 
    • Errenta borondatezko zerga eskatu (PDR0002) 
   • Gallego 
    • Solicitude prestación económica (REL21001) 
    • Certif. emp. inexist. posto compatible (REL21002) 
    • Cert. emp. cotiz. xa solic. prest REL (REL21003)  
    • Solicitude prestación económica traballadoras autónomas (REL21009) 
    • Decl. titular fogar inex. posto compatible (REL21103)  
    • Solicitar IRPF voluntaria (PDR0002) 
    • Comunicación de datos ao pagador (PDR0000 - MODELO 145) 
 • Documentación afiliación 
  • Propuesta asociación CP (AF609)  
  • Documento de adhesión (ITCC Autónomo) (AF753) 
  • Anexo Propuesta asociación CC (AF610) 
  • Carta Solicitud de Cese 
  • Carta solicitud de cese. Autónomo 
  • Euskera 
   • KP elkartze proposamena (AF609) 
   • KK elkartzeko proposamenaren eranskina (AF610) 
   • KA atxikipen dokumentua (autonomoa) (AF753) 
   • Jardunari uzteko eskaera eskutitza 
   • Jardunari uzteko eskaera eskutitza. Autonomoa 
  • Gallego 
   • Propuesta de asociación (AF609) 
   • Anexo proposta asociación (AF610) 
   • Documento de adhesión CC (AF753) 
   • Carta solicitude de cesamento 
   • Carta solicitude de cesamento. Autónomo 
 • Documentación tramitación invalidez y fallecimiento 
  • Certificado de salarios para Contingencias Profesionales (IMS10001) 
  • Formulario de Incapacidad (INC-17) 
  • Formulario Supervivencia 
  • Euskera 
   • Kontingentzia Profesionaletarako soldaten ziurtagiria (IMS10001) 
  • Gallego 
   • Certificado de salarios para Continxencias Profesionais (IMS10001)  
 • Impresos solicitud prestaciones especiales 
  • Solicitud CPE1000 Ayuda social 
  • Solicitud CPE2000 Ayuda estudios hijos pensionista 
  • Solicitud CPE3000 Ayuda a viudos-as 
  • Solicitud CPE4000 Ayuda huérfano 
  • Solicitud CPE5000 Ayuda desempleo 
  • Solicitud CPE6000 Ayuda social TA 
 • Documentación enfermedad profesional 
  • Solicitud datos tramitación Enfermedad Profesional - Autoaseguradoras (CP10001-ATA) 
  • Solicitud datos tramitación Enfermedad Profesional (CP10001) 
  • Decl. de accidente de tráfico in-itinere, desplazamiento, de responsabilidad civil (INV0001) 
  • Carta autorización trabajador Información médica (IMS0003) 
  • Euskera 
   • Datuen eskaera izapideak LG Autoaseguratzaileak (CP10001-ATA) 
   • Datuen eskaera izapideak LG (CP10001) 
   • Deklar. trafiko istripua in-itinere edo lekuald. edo erantz. zibila (INV0001) 
   • Informazio medikoa baimentzen duen langilearen gutuna (IMS0003) 
  • Gallego 
   • Inf. requirida á empresa para a notificación do parte de enfermidade profesional (CP10001-ATA)  
   • Información requirida á empresa para a notificación do parte de enfermidade profesional (CP10001) 
   • Decl. de accidente de tráfico in-itinere ou desprazamento ou de responsabilidade civil (INV0001) 
   • Carta autorización traballador información médica (IMS0003) 
 • Documentación incentivo BONUS 
  • Solicitud para la obtención de incentivos (BN0001) 
  • Anexo - Códigos de Cuenta de Cotización (BN0002) 
  • Anexo Solicitud para la obtención de incentivos_Repres. Mancomunados (BN0003) 
  • Certificado y autodeclaración (más de 5.000 euros en periodo cotización) (BN0004-A) 
  • Certificado y autodeclaración (entre 250 y 5.000 euros en periodo cotización) (BN0004-B) 
  • Anexo Solicitud para la obtención de incentivos_Delegados Prevención (BN0005) 
  • Modelo renuncia solicitud (BN0006) 
  • Autorización de cesión de datos para tramitación del BONUS (BN0007) 
  • Cambios de datos de la empresa (BN0009) 
  • Euskera 
   • Pizgarriak lortzea eskaera (BN 0001) 
   • Eranskina - Kotizazioaren Kontu Kode (BN 0002) 
   • Eranskina – Legezko ordezkaritza mankomunatuta (BN 0003) 
   • Ziurtagiria eta autodeklarazioaren inprimakia_Has + 5.000 euros (BN 0004-A) 
   • Ziurtagiria eta autodeklarazioaren inprimakia_Has - 5.000 euros (BN 0004-B) 
   • Eranskina – Prebentzioko ordezkariak (BN 0005) 
   • Enpresa eskatzailearen datuak (BN 0006) 
   • Prozesatzeko datu transferentzia BONUS egiteko baimena (BN 0007) 
   • Enpresaren datuak aldaketak (BN 0009) 
  • Gallego 
   • Solicitude de obtención de incentivos (BN 0001)  
   • Anexo - Códigos de Conta de Cotización (BN 0002) 
   • Anexo - representación legal mancomunada (BN 0003) 
   • Certificación e autodeclaración do empr. (máis de 5.000 euros en periodo cotización) (BN 0004-A) 
   • Certificación e autodeclaración do empr. (entre 250 e 5.000 euros en periodo cotización) (BN 0004-B) 
   • Anexo – Delegados de prevención (BN 0005) 
   • Escrito de renuncia (BN 0006) 
   • Autorización de cesión de datos para a tramitación do Bonus (BN 0007) 
   • Cambios nos datos da empresa (BN 0009) 
 • Documentación prestación económica cuidado menores cáncer o enfermedad grave 
  • Solicitud cuidado menores (CUME F1) 
  • Declaración trabajador cuenta propia (CUME F2) 
  • Declaracion de empresa sobre reduccion jornada (CUME F3) 
  • Acuerdo entre los progenitores (CUME F4) 
  • Certificado empresa (CUME F5) 
  • Declaración médica (CUME F6-A) 
  • Anexo listado enfermedades graves (CUME F6-B) 
  • Euskera 
   • Adingabeen zaintza eskaera (CUME F1) 
   • Norberaren kontura (CUME F2) 
   • Lanaldi-murrizketaren inguruko enpresaren deklarazioa (CUME F3) 
   • Gurasoen arteko hitzarmena (CUME F4) 
   • Enpresa ziurtagiria (CUME F5) 
   • Adierazpen medikoa (CUME F6-A) 
   • Gaixotasun larrien zerrenda_eranskina (CUME F6-B) 
  • Gallego 
   • Solicitude coidado menores (CUME F1) 
   • Declaración traballador conta propia (CUME F2) 
   • Declaración de empresa sobre redución xornada (CUME F3) 
   • Acordo entre proxenitores (CUME F4) 
   • Certificado de empresa (CUME F5) 
   • Declaración médica (CUME F6-A) 
   • Anexo Lista de enfermidades graves (CUME F6-B) 
 • Documentación empleados del hogar 
  • Certificado de empresa (PDR0005-B) 
  • Solicitud alta, baja o modificación de datos (TA.2/S-138) 
  • Solicitud alta, baja o modificación de datos a instancia del trabajador (TA.2/T-138) 
  • Solicitud de inscripción en la Seguridad Social (TA.6) 
  • Solicitud de alta, baja o modificación cuenta de cotización (TA.7) 
  • Euskera 
   • Enplegu-emailearen kotizazioen ziurtagiria (Etxeko langileak) (PDR0005-B) 
   • Gizarte Segurantzako izen-emate eskaera (TA.6) 
   • Datuen alta, baja edo aldaketa eskaera (TA.2/S-138) 
   • Kotizazio kontuko alta, baja edo aldaketa eskaera (TA.7) 
  • Gallego 
   • Certificado de cotizacións do empregador (Empregados fogar) (PDR0005-B) 
   • Solicitude de alta, baixa ou variación de datos (TA.2/S-138) 
   • Solicitude de inscrición na Seguridade Social (TA.6) 
   • Solicitude de alta, baixa ou modificación conta de cotización (TA.7)