Donar-te d'alta a la mútua

Si vols cobrir amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social les contingències professionals, les contingències comunes i el cessament d'activitat, t’hi has adherir. Des de gener de 2019 és obligatori per a la majoria de treballadors autònoms, amb alguna excepció.

En estar adherit a MC MUTUAL disposaràs de:

 • Assistència sanitària i prestació econòmica en cas d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals (accident de treball o malaltia professional).

 • Prestació econòmica per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

 • Prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

 • Prestacions complementàries en cas de situacions concretes de necessitat, després de patir un accident de treball o una malaltia professional.

 • Prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes (accident no laboral o una malaltia comuna).

 • Prestació per cessament d'activitat.

 • Activitats preventives de sensibilització i informació sobre prevenció de riscos laborals i la millora de les condicions de salut laboral.

Quina documentació és necessària?

SI ETS AUTÒNOM DE NOVA CREACIÓ

 • Omple el model TA521 indicant a la casella 4.2 el número 001 i Mutual Midat Cyclops.

 • Lliura el document emplenat a l'administració de la TGSS (Tresoreria General de la Seguretat Social) que et correspongui.

SI VOLS CANVIAR DE MÚTUA

 • Sol·licita la baixa per escrit a la teva mútua actual, abans de l'1 d'octubre.

 • Emplena el document d'adhesió a MC MUTUAL.

 • Envia'ns una còpia de tota aquesta documentació per correu electrònic o envia-ho presencialment, o envia-ho al col·laborador o a l'administració de la TGSS que correspongui, abans del 15 d'octubre.

Preguntes freqüents

És obligatori adherir-se a una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social?

Tots els treballadors autònoms han de tenir cobertes de forma obligatòria les contingències professionals, les contingències comunes i el cessament d'activitat amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, a partir l'1 de gener de 2019, excepte:

 • Els treballadors afiliats del Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris del RETA.
 • Els treballadors beneficiaris de l'anomenada "Tarifa Plana".
 • Els treballadors socis de cooperatives inclosos en el RETA.
 • Els treballadors que compatibilitzin la jubilació i el treball per compte propi, així com aquells que a partir dels 65 o 67 anys acreditin una cotització determinada.
 • Persones religioses de l'Església Catòlica.

Per a aquests és voluntari cobrir qualsevol de les contingències; això sí, si opten per cobrir les contingències comunes, ho han de fer amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

Què és el document d'adhesió?

És el document per a la formalització de les teves cobertures amb la mútua. Té una vigència d'un any, prorrogable per períodes anuals, llevat que hi hagi una denúncia expressa degudament notificada abans de l'1 d'octubre de l'exercici anterior al qual hagi de tenir efecte l'adhesió. El seu venciment és el 31 de desembre de l'any que correspongui.

He de pagar a la mútua?

El finançament de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social va a càrrec de les quotes que recapta per a elles la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). És a dir, l'import que mensualment abones com a quotes d'autònom ja inclou l'import que es paga a la mútua.

Com puc donar-me de baixa de la mútua?

Per sol·licitar la baixa de la mútua has de presentar la carta de sol·licitud de la baixa, un mes abans de la data del venciment del conveni d'adhesió.

Estic obligat a cobrir totes les contingències? Quines excepcions hi ha?

Des de gener de 2019 és obligatori per a la majoria de treballadors autònoms cobrir amb una mútua les contingències professionals, les contingències comunes i el cessament d' activitat, tret d’algunes excepcions:

 • Els treballadors afiliats del Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris del RETA.
 • Els treballadors beneficiaris de l'anomenada "Tarifa Plana".
 • Els treballadors socis de cooperatives inclosos en el RETA
 • Els treballadors que compatibilitzin la jubilació i el treball per compte propi, així com aquells que a partir dels 65 o 67 anys acreditin una cotització determinada.
 • Persones religioses de l'Església Catòlica.

Per a aquests és voluntari cobrir qualsevol de les contingències; això sí, si opten per cobrir les contingències comunes, ho han de fer amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.