Donar-te d'alta a la mútua

Si ets empresari i vols contractar un treballador pertanyent al Sistema Especial d'Empleats de la Llar, has de donar-lo d'alta en una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

Així, en estar protegit per MC MUTUAL, tindrà accés a:

 • Assistència sanitària i prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències professionals (accident de treball o malaltia professional).

 • Prestació econòmica per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

 • Prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

 • Prestacions complementàries en cas de situacions concretes de necessitat, després de patir un accident de treball o malaltia professional.

 • Prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes (accident no laboral o una malaltia comuna).

 • Prevenció de riscos laborals i millora de les condicions de salut en les empreses.

Quina documentació és necessària?

SI ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE CONTRACTES UN EMPLEAT DE LA LLAR

 • Omple el model TA6 indicant a la casella 7.1 el número 001 i Mutual Midat Cyclops, per a la inscripció com a empresari a la Seguretat Social i obertura del primer o principal compte de cotització.
 • Si el treballador no disposa de número d'afiliació a la Seguretat Social, omple el model TA1 de la Seguretat Social.
 • Omple el model TA2S-0138 per sol·licitar l'alta del treballador indicant a la casella 5.9 el número 001 i Mutual Midat Cyclops.

Lliura els documents emplenats a l'administració de la TGSS (Tresoreria General de la Seguretat Social) que et correspongui o bé o a través de Registre Electrònic de la Seguretat Social.

SI JA HAS CONTRACTAT ANTERIORMENT I ESTÀS ASSOCIAT A MC MUTUAL

 • Omple el model TA7 indicant a la casella 7.1 el número 001 i Mutual Midat Cyclops, per sol•licitar un nou CCC (codi de compte de cotització) dins del Sistema Especial d'Empleats de la Llar.
 • Omple el model TA2S-0138 per sol·licitar l'alta del treballador indicant a la casella 5.9 el número 001 i Mutual Midat Cyclops.

Lliura els documents emplenats a l'administració de la TGSS (Tresoreria General de la Seguretat Social) que et correspongui o bé o a través de Registre Electrònic de la Seguretat Social.

Preguntes freqüents

Què passa si l'ocupador i el treballador són família?

En aquest cas, a més de la documentació habitual, s'ha de presentar una declaració de l'empresari i del familiar en la qual es faci constar la condició d'aquest com a treballador per compte d’altri.

Es cobra per desocupació?

La prestació per desocupació no està inclosa en el règim protector d'empleats de la llar.

Què passa si un treballador presta els seus serveis a diversos ocupadors?

El treballador queda adscrit als diferents CCC (codis de compte de cotització) que correspongui. És a dir, cada ocupador donarà d'alta la persona que presta els serveis.

Com puc donar-me de baixa de la mútua?

Per sol·licitar la baixa de la mútua has de presentar la carta de sol·licitud de la baixa, un mes abans de la data del venciment del conveni d'associació.

Iniciar el tràmit

Tramitar

Documentació per al tràmit

Contacta amb nosaltres

Fes clic aquí per accedir al formulari de contacte.