MC MUTUAL té establert un sistema de comunicació de fets comesos en el si de la seva activitat, tant per membres de MC MUTUAL com pels seus proveïdors, que poguessin incomplir la normativa legal o interna de l'entitat.

Aquestes comunicacions poden efectuar-se per qualsevol persona a la bústia del Comitè d'Integritat i Compliment via correu electrònic, o, si escau, correu ordinari, personalment o qualsevol altre mitjà que permeti acusar recepció de la comunicació efectuada.

Les adreces d'enviament de denúncies o comunicacions al Comitè d'Integritat i Compliment són les següents:

  • Per mitjans telemàtics mitjançant el següent formulari
  • Per correu ordinari, amb justificant de recepció, a l'adreça postal Comitè d'Integritat i Compliment; Josep Tarradellas, 14-18; 08029-Barcelona.
  • Personalment, a la seu dels Serveis Centrals de la mútua, a l'atenció del Comitè d'Integritat i Compliment.

La comunicació pot efectuar-se de forma anònima o nominativa. Només en cas de ser nominativa, es podrà informar el comunicant les actuacions desenvolupades en el termini raonable que preveuen els procediments interns, arran de la seva comunicació, i es podrà garantir que no es produeixin represàlies per part de MC MUTUAL enfront de les comunicacions veraces i no malicioses o abusives. En tot cas, les dades tant de la comunicació com del comunicant seran tractades de forma confidencial, sense que puguin accedir-hi persones diferents de les encarregades de gestionar l'expedient i d'aquelles cessions d'informació que calgui efectuar en compliment d'una obligació legal .