Prestació econòmica per

incapacitat temporal

contingència comuna

La prestació econòmica per incapacitat temporal derivada d'una malaltia o accident no laboral tracta de cobrir la manca d'ingressos que es produeix quan un treballador està impossibilitat temporalment per treballar i rebi l'assistència sanitària de la Seguretat Social.

Requisits

 • Estar en baixa mèdica.

 • Estar afiliat i en alta (o en situació assimilada a l'alta) en la data de l'accident no laboral o del diagnòstic de la malaltia.

 • Que l'empresa tingui la contingència coberta amb MC MUTUAL.

 • Tenir cobert un període de cotització de 180 dies dins dels 5 anys immediatament anteriors a la baixa mèdica. Aquest requisit no s’exigeix en els casos d’incapacitat temporal derivada d’accident no laboral. En els contractes a temps parcial, s'han d'acreditar els períodes de cotització necessaris per tenir dret a la prestació.

Situacions que originen el pagament directe

 • Estar en baixa mèdica.

 • Estar afiliat i en alta (o en situació assimilada a l'alta) en la data de l'accident no laboral o del diagnòstic de la malaltia.

 • Que l'empresa tingui la contingència coberta amb MC MUTUAL.

 • Tenir cobert un període de cotització de 180 dies dins dels 5 anys immediatament anteriors a la baixa mèdica. En els contractes a temps parcial, s'han d'acreditar els períodes de cotització necessaris per tenir dret a la prestació.

 • Treballador jubilat parcialment.

Com es tramita?

 1. Fes clic al botó Tramitar per accedir a la funcionalitat web. Per agilitzar el tràmit, et recomanem que abans d'iniciar la tramitació omplis, signis i escanegis els documents necessaris.
 2. Omple la informació següent:
  • Assumpte: tipus de prestació que sol•licites
  • Motiu: si es tracta de la sol•licitud o d'una informació addicional
  • NIF/NIE/passaport, NAF i data de la baixa (segons la prestació). O bé NIF/NIE/passaport i núm. de referència del tràmit
  • Fes clic al botó Carregar dades. El sistema et tornarà la informació que tenim i t'indicarà les dades i documents que has d'aportar.
 3. Un cop hagis proporcionat les dades necessàries i adjuntat la documentació que et sol•licitem, fes clic al botó Enviar

Quan ens enviïs la teva sol•licitud a través de la funcionalitat, t'apareixerà un missatge amb un número de referència, que identificarà la sol•licitud que fas a la mútua.

Qui pot fer la presentació?

El treballador o representant legal.

Quantia

 • L'import de la prestació varia en funció del moment de la baixa en què es trobi el treballador:

Dies de baixa Import de la prestació Repercussió del cost
Dies 1 a 3 - Treballador
Dies 4 a 15 60 % base reg. treballador Empresa
Dies 16 a 20 60 % base reg. treballador Mútua
Des del dia 21 fins al final de la prestació 75 % base reg. treballador Mútua

 

 • En el cas d'estar en situació d'atur, la quantia de la prestació és la mateixa que la de la prestació per desocupació.  

Com cal fer les esmenes?

Si la mútua t'ha sol•licitat esmenar la sol•licitud o bé vols aportar documentació per rectificar alguna dada, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

 1. Fes clic al botó Tramitar
 2. Introdueix les dades que se sol•liciten i fes clic a Carregar dades
 3. L'aplicatiu detectarà que ja tens una sol•licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 4. Per finalitzar fes clic al botó Enviar

Preguntes freqüents

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si es compleixen els requisits, s'abona la prestació entre el dia 7 i 10 de cada mes, per períodes vençuts.

El pagament es fa per transferència bancària al compte corrent indicat a la sol·licitud, del qual has de ser titular.

El concepte que apareix en el compte bancari és la contingència per la qual s'abona i les dates del període abonat. Per exemple: Pagament IT-CC. Període: 17032018-07042018

Quina quantitat haig de tenir en compte a l'hora de fer la declaració de la renda anual?

El primer trimestre de l'any s'envia un certificat per a la realització de la declaració de la renda amb la quantitat percebuda durant l'any anterior.

Puc sol·licitar que es retingui un IRPF diferent al que s'està retenint?

 Sí, sempre que aquest sigui superior. El nou IRPF s'ha de mantenir durant tot l'exercici fiscal en què s'hagi sol·licitat.

Iniciar tràmit

Tramitar