Prestació econòmica per incapacitat temporal contingència professional

La prestació econòmica per incapacitat temporal derivada d'un accident de treball o una malaltia professional tracta de cobrir la manca d'ingressos que es produeix quan un treballador està impossibilitat temporalment per treballar.

Requisits

 • Estar en baixa mèdica.
 • Estar afiliat i en alta (o en situació assimilada a l'alta) a la data de l'accident de treball o del diagnòstic de la malaltia professional.
 • Que l'empresa tingui la contingència coberta amb MC MUTUAL.

Situacions que originen el pagament directe

 • Quedar-se a l'atur.
 • Passar a una situació de pròrroga d'incapacitat temporal (després de 365 dies), després d'una resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • El treballador no rep el pagament de la prestació en modalitat de pagament delegat per incapacitat temporal per part de l'empresa.
 • Recaiguda estant en situació de desocupació.
 • Treballador exclòs del pagament delegat (representants de comerç, artistes, professionals taurins, agraris, empleats de la llar i treballadors dels grups II i III del règim especial del mar).
 • Suspensió del contracte en cas de treballadors fixos-discontinus.
 • Estar en un expedient de regulació d'ocupació.

Com es tramita?

 1. Fes clic al botó Tramitar per accedir a la funcionalitat web. Per agilitzar el tràmit, et recomanem que abans d'iniciar la tramitació omplis, signis i escanegis els documents necessaris.
 2. Omple la informació següent:
  • Assumpte: tipus de prestació que sol•licites
  • Motiu: si es tracta de la sol•licitud o d'una informació addicional
  • NIF/NIE/passaport, NAF i data de la baixa (segons la prestació). O bé NIF/NIE/passaport i núm. de referència del tràmit
  • Fes clic al botó Carregar dades. El sistema et tornarà la informació que tenim i t'indicarà les dades i documents que has d'aportar.
 3. Un cop hagis proporcionat les dades necessàries i adjuntat la documentació que et sol•licitem, fes clic al botó Enviar

Quan ens enviïs la teva sol•licitud a través de la funcionalitat, t'apareixerà un missatge amb un número de referència, que identificarà la sol•licitud que fas a la mútua.

Qui pot fer la presentació?

El treballador o representant legal.

Quantia

La mútua abona el 75% de la base reguladora diària a partir de l'endemà de la baixa i fins al dia de l'alta.

Com cal fer les esmenes?

Si la mútua t'ha sol•licitat esmenar la sol•licitud o bé vols aportar documentació per rectificar alguna dada, segueix els passos que t'indiquem a continuació:

 1. Fes clic al botó Tramitar
 2. Introdueix les dades que se sol•liciten i fes clic a Carregar dades
 3. L'aplicatiu detectarà que ja tens una sol•licitud i et donarà l'opció d'afegir informació i documentació
 4. Per finalitzar fes clic al botó Enviar

Preguntes freqüents

Com i quan cobraré la prestació?

Un cop comprovada la documentació presentada i si es compleixen els requisits, s'abona la prestació entre el dia 7 i 10 de cada mes, per períodes vençuts.

El pagament es fa per transferència bancària al compte corrent indicat a la sol·licitud, del qual has de ser titular.

El concepte que apareix en el compte bancari és la contingència per la qual s'abona i les dates del període abonat. Per exemple: Pagament IT-CC. Període: 17032018-07042018

Quina quantitat haig de tenir en compte a l'hora de fer la declaració de la renda anual?

El primer trimestre de l'any s'envia un certificat per a la realització de la declaració de la renda amb la quantitat percebuda durant l'any anterior.

Puc sol·licitar que es retingui un IRPF diferent al que s'està retenint?

 Sí, sempre que aquest sigui superior. El nou IRPF s'ha de mantenir durant tot l'exercici fiscal en què s'hagi sol·licitat.

¿Com es tramiten les baixes per COVID-19 de treballadors sanitaris?

Les baixes provocades pel coronarivus Covid-19 dels treballadors que presten serveis sanitaris a centres sanitaris o sociosanitaris poden ser considerades com derivades d'accident de treball, si es compleixen els requisits establerts en la DA 4a del Reial Decret-Llei 28/2020:

 • Afecta exclusivament als diagnòstics de contagi CIE10=B34.2/U01.7 o CIE9=079.82
 • S'aplica als centres sanitaris o sociosanitaris inscrits al registre de les esmentades entitats. Pots consultar-lo aquí
 • Afecta qualsevol treballador sanitari que presti serveis sanitaris o sociosanitaris als esmentats centres

Si com treballador compleixes amb els requisits descrits, has d'adreçar-te al Servei Públic de Salut perquè t'atenguin i, si escau, emetin la corresponent baixa per ITCOVID. Després hauràs d'aportar a la mútua la següent documentació:

 1. Document sol·licitant la valoració de la teva baixa com derivada d'accident de treball que indiqui el centre sanitari o sociosanitari on prestaves serveis i el nombre de registre de l'entitat. Haurà de tenir el teu nom i cognoms complets, document d'identificació (NIF, NIE), adreça postal i adreça electrònica. També has d'aportar còpia de la baixa de la qual sol·licites la requalificació de la contingència.
 2. Resultat de la PCR, serologia o document mèdic de confirmació diagnòstica del contagi.
 3. Informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals que permeti acreditar que has contret el virus SAS –CoV2 per haver estat exposat a l'esmentat virus durant la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris. L'informe hauria de poder verificar la traçabilitat concreta del contagi, les mesures de seguretat aplicades, les conclusions de l'informe d'investigació del suposat accident i la data del possible contagio.

Un cop aportada la documentació, des d'MC MUTUAL, et comunicarem la decisió degudament fonamentada mitjançant el correu electrònic que ens hagis indicat a la sol·licitud.

En el cas que s'aprovi la sol·licitud, procedirem a enviar el corresponent comunicat de baixa per accident de treball, que substituirà a l'emès pel Servei Públic de Salut i, l'empresa, haurà d'enviar el Comunicat d'Accident mitjançant el Sistema Delt@/CoNTA.

Tota la documentació l'has de remetre al correu electrònic del centre de MC MUTUAL de la teva província. Consulta les dades de contacte a la nostra Xarxa de centres.

Iniciar tràmit

Tramitar

Documentació relacionada