Cuestionari Nòrdic de Clima de Seguretat Laboral (NOSACQ-50)

NOSACQ-50, avaluï la maduresa de la cultura preventiva en la seva organització

El Qüestionari Nòrdic de Clima de Seguretat Laboral (NOSACQ-50) és una eina per diagnosticar el clima preventiu en l'empresa elaborat per una xarxa d'investigadors del nord d'Europa. El qüestionari mesura la percepció, tant dels treballadors com dels comandaments, sobre la importància que se li concedeix a la Seguretat i la Salut en l'empresa. Aquest mètode ha estat provat en diverses empreses de diferents països, obtenint resultats que confirmen la seva fiabilitat i validesa. Per a més informació sobre aquesta eina consulteu aquí.

A MC MUTUAL facilitem l'aplicació d'aquest mètode en les empreses mutualistes com a part de la nostra missió a contribuir a la integració de la PRL en les organitzacions. Posem a la seva disposició una versió en línia del qüestionari NOSACQ-50 per distribuir-lo entre els comandaments i treballadors de la seva empresa, analitzem les dades obtingudes i li vam lliurar un informe complet dels resultats en el qual podrà mesurar la maduresa de la seva organització segons l'escala de cultura preventiva de Parker i Hudson (2006).

Escala de cultura preventiva (Parker i Hudson 2006)

Per a més informació sobre la metodologia de valoració de la cultura preventiva que li ofereix MC MUTUAL, cliqueu aquí

Les empreses mutualistes interessades a utilitzar aquesta eina, poden sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a infocampus@mc-mutual.com o posant-se en contacte amb la seva persona de referència a MC MUTUAL.