MC MUTUAL - Asistencia sanitaria en el extranjero

EN CAS D'ACCIDENT DE TREBALL

Assistència sanitària a l'estranger

T'informem dels tràmits que has de seguir abans de desplaçar-te a l'estranger per motius laborals durant un temps determinat i dels passos a seguir en el cas que pateixis un accident de treball durant la teva estada.

A més posem a la teva disposició el número de telèfon +34 932 422 700 les 24 hores del dia, 365 dies a l'any, per atendre't en el cas que tinguis una consulta. Tota aquesta informació pots trobar-la en aquest tríptic.

Abans de desplaçar-te

Abans de desplaçar-te a l'estranger per motius laborals, has de presentar una sèrie de documentació a Espanya, a les dependències de la Seguretat Social, que facilitarà i agilitzarà les gestions en cas que pateixis un accident laboral.

Si pateixes un accident a l'estranger, què has de fer?

  • Truca al nostre telèfon +34 932 422 700 (24 hores cada dia de l'any) i el nostre equip mèdic t'orientarà perquè rebis l'atenció més adequada.
  • En qualsevol cas acudeix al centre sanitari públic més proper de la zona en què et trobis.
  • És convenient que portis un passaport, DNI o document identificatiu.

Un cop atès, hauràs d'informar a la teva empresa i si cal al nostre servei d'urgències al telèfon +34 932 422 700 que t'orientarà de cara al seguiment del teu procés.

La documentació tramitada a l'INSS prèviament al desplaçament per a una possible assistència mèdica a l'estranger, et facilitarà els tràmits posteriors.

És recomanable que l'empresa localitzi aquell centre o centres sanitaris públics més propers al lloc en el qual vas a exercir les teves funcions durant el temps que duri el desplaçament i t'informi d’aquests.

En cas que vagis a un centre privat o et trobis en països sense conveni bilateral d'assistència sanitària o amb conveni, però amb copagament, has de saber, que l'empresa o tu haureu de fer-vos càrrec inicialment de les despeses d'assistència sanitària que us siguin sol·licitades.

Què fa MC MUTUAL en cas d'accident a l'estranger?

Quan rebem informació sobre un accident ocorregut a l'estranger valorem els següents supòsits i donem les instruccions necessàries a cada un d'ells:

És important saber que en aquest moment l'accidentat passa a dependre de la sanitat del país on es troba.

En els casos de gravetat amb ingrés hospitalari, el nostre servei d'assistència telefònica també s'encarregarà de sol·licitar els informes mèdics que es remetran al centre assistencial de MC MUTUAL responsable, perquè es faci el seguiment del procés.

Per a la correcta gestió de la prestació d'assistència sanitària que ha de prestar la mútua, a més dels informes que la mútua pugui recollir dels centres en els quals estigui ingressat, la informació mèdica necessària per a la resolució del cas es completarà amb els informes hospitalaris que haurà de facilitar el mateix accidentat.

Repatriació

Si quedes ingressat a una institució hospitalària a l'estranger, el servei mèdic de l'hospital on estiguis ingressat i la mútua, valoraran la conveniència del teu trasllat o repatriació, en cas que es requereixi continuïtat assistencial.

La legislació vigent no permet a les mútues fer-se càrrec de la repatriació en el cas de mort. Per a aquests casos és recomanable la contractació d'una assegurança privada.

PREGUNTES FREQÜENTS

Què passa si no tinc un centre públic proper? Si no t'és possible perquè no estigui pròxim o bé per un altre motiu, acudeix al centre més proper, encara que no es tracti d'un centre públic.

Si vaig a un centre privat, he de pagar l'assistència? Si, en tots els casos i serà la Mútua la qual posteriorment valori si correspon el reemborsament encara que aquest només serà possible en cas d'urgència vital.

Encara que sigui un centre públic hauré d'abonar algun cost? En alguns països el Sistema Públic de Salut exigeix ​​un copagament que ha d'avançar empresa o treballador. A més, a països membres de la UE o amb conveni bilateral d'assistència sanitària, si no presentes la TSE, hauràs de fer el pagament, o bé la teva empresa, sense perjudici del posterior reemborsament per part de MC MUTUAL, després de la presentació de la documentació oportuna.

I si estic treballant en un país sense conveni bilateral d'assistència sanitària? Hauràs d'acudir a un centre públic i serà el centre o l'empresa la que aboni el cost de l'assistència sense perjudici del posterior reemborsament per part de MC MUTUAL, després de la presentació de la documentació oportuna.

Si necessito assistència mèdica per una malaltia o accident no laboral. Es recomana tenir contractada una assegurança mèdica privada o fer ús de la TSE on hi hagi conveni. En cap cas MC MUTUAL pot abonar assistències que no siguin derivades d'accident de treball.

Si no estic hospitalitzat i em cal la baixa mèdica o repòs es pot realitzar una repatriació? Només s'efectuaran repatriacions quan hi hagi motius mèdics que justifiquin aquesta necessitat. En el cas que puguis rebre el tractament inicial o complet a l'estranger i no hi hagi motiu mèdic que recomani el teu retorn (encara que estiguis de baixa mèdica i vulguis tornar al teu domicili mentre duri el procés de curació), la Mútua no podrà assumir legalment les despeses derivades del trasllat o repatriació. Aquests han d'anar a càrrec de l'empresa.

 

MÉS INFORMACIÓ

Pots accedir als següents enllaços per a més informació: