MC MUTUAL - Asistencia sanitaria en el extranjero

EN CAS D'ACCIDENT DE TREBALL

Països sense conveni d’assistència sanitària

Si estiguessis desplaçat en un país sense conveni d'assistència sanitària, les despeses d'assistència rebudes seran abonades per l'empresa al centre sanitari, i la Mútua li reintegrarà les despeses, prèviament justificades, en el cas que es produeixi una contingència professional.

Tornar