MC MUTUAL - Asistencia sanitaria en el extranjero

EN CAS D'ACCIDENT DE TREBALL

Països amb els quals hi ha un conveni bilateral (Països no comunitaris)

Per als països amb Conveni Bilateral s’ha d’emplenar el model de sol·licitud TA.300 i presentar el formulari corresponent, segons el país de trasllat.

Tornar