MC MUTUAL - Asistencia sanitaria en el extranjero

EN CAS D'ACCIDENT DE TREBALL

Amb independència del país de destinació

Aquests són els documents que hauràs de tramitar abans del desplaçament:

  • TA.300: Aquest model s'ha d'emplenar quan l'empresari t'envii a realitzar l'activitat temporalment en un altre país i, en aplicació de les normes internacionals de Seguretat Social, pugui ser d'aplicació la legislació espanyola.
    Igualment és aplicable si ets treballador per compte propi, i et trasllades temporalment a realitzar la teva activitat a un altre país, i pots seguir mantenint la teva alta en el règim especial dels treballadors per compte propi d'acord amb la norma internacional aplicable. També s'ha d'emplenar en el supòsit de realitzar l'activitat per compte d'altri o propi simultània o alternativament en diversos països de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu i Suïssa.
    Si disposes de certificat digital o Cl@ve permanent pots accedir al servei de la Seu Electrònica de la Seguretat Social per gestionar telemàticament la sol·licitud d'aquest document. En cas contrari, hauràs de presentar aquest formulari en qualsevol Direcció Provincial o Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) si es tracta d'un desplaçament inicial. Si es tracta d'una pròrroga o un altre desplaçament, hauràs de presentar-lo davant la TGSS.
    Descarrega el model TA.300 aquí
  • CLEISS. Per desplaçats a França en aplicació de l'article 16 del reglament CE 883/04.
  • RETA BÈLGICA. Per treballadors per compte propi desplaçats a Bèlgica en aplicació de l'article 16 del reglament CE 883/04.
  • ACTIVITAT/S EN DOS O MÉS ESTATS MEMBRES.

Descarrega aquí la resta de documents.

Tornar