MC MUTUAL - Asistencia sanitaria en el extranjero

EN CAS D'ACCIDENT DE TREBALL

Observacions: Altres pòlisses d’assegurança

Els consolats d’alguns països poden exigir, per a l’expedició del corresponent visat, la presentació d’una pòlissa de cobertura de salut (que l’empresa o el treballador ha de contractar amb qualsevol companyia d’assegurances).

Tornar