MC MUTUAL - Asistencia sanitaria en el extranjero

EN CAS D'ACCIDENT DE TREBALL

Països en què s’aplica el Reglament comunitari (CEE)

Per als treballadors desplaçats a qualsevol país de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa, l'empresa o, si no el treballador, haurà de gestionar davant les Direccions provincials o administracions de la Seguretat Social, el formulari A1 (antic E101) abans de fer el desplaçament.

També s’ha de gestionar la Targeta Sanitària Europea (TSE) a través de l’Institut Nacional de la Seguretat Social o telemàticament. Aquest document és personal i intransferible i acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que resultin necessàries, des d’un punt de vista mèdic, durant la seva estada temporal per motius de treball, estudis o turisme. La targeta és vàlida 2 anys.

La TSE no es vàlida quan el desplaçament tingui la finalitat de rebre tractament mèdic, ni tampoc és el document adequat quan vostè traslladi la seva residència habitual al territori d’un Estat membre.

Tornar