MC MUTUAL - ¿Qué hacer?

EN CAS D'ACCIDENT DE TREBALL

Accident de treball

Si has patit un accident de treball, dirigeix-te al centre de MC MUTUAL més proper i si és possible, porta a sobre el volant assistencial complimentat per la teva empresa i el teu DNI (o un altre document que t'identifiqui). Descarrega't aquest tríptic per a més informació.

Truca al nostre telèfon d'urgències mèdiques: 900 300 144 si no saps quin és el centre MC MUTUAL més proper a la teva ubicació. Un equip de professionals sanitaris t'atendrà immediatament i efectuarà les gestions oportunes per a una atenció correcta. Recorda que també pots consultar la ubicació dels nostres centres a la web. Per a més informació fes clic aquí (en castellà).

En casos greus o si et trobes fora de l'horari d'atenció dels nostres centres, acudeix a l'hospital d'urgències 24 hores més proper. Contacta després amb el teu centre de referència de MC MUTUAL per donar els detalls de l'accident.

COM TRAMITAR EL COMUNICAT D'ACCIDENT

  • Accident amb baixa laboral: l'empresa ha de fer-nos arribar abans de 5 dies hàbils des de la data de la baixa, el comunicat d'accident de treball via Delt@ (CoNTA a Catalunya i IGATT al País Basc).
  • Accident sense baixa laboral: l'empresa ha de registrar-lo, dins els 5 primers dies hàbils del mes següent al de l'accident, a la "Relació d'accidents sense baixa" via Delt@ (CoNTA a Catalunya i IGATT al País Basc).

COMUNICATS URGENTS A L'AUTORITAT LABORAL

En el cas d'accidents greus, molt greus, mortals i aquells que afectin a més de 4 treballadors, l'empresa ha de fer la comunicació urgent a l'autoritat laboral de la província on hi hagi ocorregut l'accident en termini màxim de 24 hores.