Instruccions internes de contractació

AVíS IMPORTANT

A partir de l'entrada en vigor de la "Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible", segons l'apartat 33, de la seva Disposició final setzena, la Mútua integra el seu Perfil de Contractant en la "Plataforma de Contractació del Sector Públic".

Pot consultar la informació relativa a les "Instruccions internes de Contractació", en el "Perfil de Contractant" de la Mútua que resideix en l'esmentada Plataforma, fent clic aquí i seleccionant seguidament la pestanya "Documents".