MC MUTUAL - Sala de premsa

ACTUALITAT

MC MUTUAL
Al día sobre les últimes novetats

MC MUTUAL, reconeguda amb el distintiu “Igualtat en l’empresa”

Atorgat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Amb la concessió d’aquest distintiu, MC MUTUAL entra a formar part de la Xarxa DIE, que té com a objectiu l’intercanvi de bones pràctiques en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, en l’àmbit laboral.

MC MUTUAL, la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, ha estat reconeguda amb el distintiu “Igualtat en l’empresa”, concedit pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Una marca d’excel·lència, que reconeix el compromís de l’entitat amb l’aplicació de polítiques d’igualtat de tracte i oportunitats en les condicions de treball, en els models d’organització i en altres àmbits, com els serveis, els productes i la comunicació de l’organització.

La distinció té una vigència de tres anys, durant els quals la mútua haurà d’emetre un informe anual, que serà avaluat per la Direcció General per a la Igualtat d’Oportunitats, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat.

Per al director general d’MC MUTUAL, Eduard Vidal, aquest reconeixement “ens reforça en el nostre compromís de continuar afavorint polítiques de diversitat i igualtat en la nostra organització. Una tasca que duem a terme des de ja fa temps, perquè considerem que és inherent a una gestió responsable dels recursos humans. Com a organització, ens podem sentir orgullosos, tant pel reconeixement extern que hem rebut com pel camí que hem recorregut en aquest àmbit”.

La concessió del distintiu també implica la inclusió de l’organització en la Xarxa DIE, formada per 122 empreses, l’objectiu principal de la qual és l’intercanvi de bones pràctiques en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral mitjançant la celebració de jornades presencials, grups de treball i anàlisi de temes concrets.

I, per donar un impuls més gran a l’avenç en igualtat d’oportunitats, MC MUTUAL ha designat un agent d’igualtat, que vetllarà pel disseny i la implantació de plans d’igualtat i per la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les àrees de l’organització.

Més de 10 anys fomentant la igualtat

El compromís d’MC MUTUAL amb la igualtat d’oportunitats ja havia estat reconegut amb anterioritat, amb un distintiu Òptima, concedit per l’Institut de la Dona, organisme que depenia del Ministeri de Treball i Afers Socials, l’any 2006, i un Premi Catalunya Empresa Flexible, en la categoria de gran empresa, amb una menció nacional, per la seva flexibilitat horària.

L’entitat disposa d’un pla d’igualtat, que es revisa i s’amplia anualment, segueix criteris objectius en tots els processos de selecció i incorporació de persones, afavoreix la integració de persones amb discapacitat en el seu equip humà, garanteix la igualtat de tracte en la contractació de béns i serveis i comunica sempre de manera transparent i directa, mantenint la igualtat de gènere en tots els seus documents.

D’esquerra a dreta: Susana Camarero, secretària d’Estat de Serveis Socials i Igualtat; Eduardo Vidal, director general d’MC MUTUAL, i Rosa Urbón, directora de l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats.

Sobre MC MUTUAL

MC MUTUAL és la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social número 1, amb més experiència d’Espanya. Els seus orígens es remunten a 1901, quan va ser la primera entitat a operar en el sector. Compta amb un equip humà format per més de 1.800 persones i protegeix més d’1,1 milions de treballadors i treballadores mutualistes. A més, està absolutament compromesa amb la prevenció de riscos laborals, per la seva contribució a la reducció de la sinistralitat laboral.

Per a més informació i/o sol·licitud de fotografies:

Laia Casas
MC MUTUAL
Departament d'Imatge i comunicació corporativa
93 405 12 44
666 47 85 82
lcasas@mc-mutual.com