MC MUTUAL - Sala de premsa

ACTUALITAT

MC MUTUAL
Al día sobre les últimes novetats

MC MUTUAL va concedir 307 ajudes a persones que es troben en situació de necessitat.

Aquestes ajudes econòmiques, conegudes com a prestacions especials, es destinen a afavorir la reincorporació dels treballadors al seu mitjà social i laboral.

MC MUTUAL, la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, número 1, va concedir 307 ajudes el 2014 a treballadors protegits i als seus familiars que, a causa d’un
accident de treball o una malaltia professional, es trobaven en una situació especial de necessitat. Aquestes ajudes, conegudes com a prestacions especials, estan
destinades a afavorir la reincorporació dels treballadors al seu mitjà social i laboral.

Les ajudes atorgades es destinaran, en bona part, a eliminar barreres arquitectòniques i a facilitar la mobilitat d’aquelles persones que, a causa de la seva nova situació, la
tenen reduïda, amb l’adaptació de banys o vehicles, per fer-los més accessibles; a ampliar la seva formació, per facilitar la seva reinserció laboral; o a procurar-los un
servei d’ajuda a domicili, per donar-los suport en les activitats de la vida diària, durant la seva recuperació.

També es van concedir ajudes econòmiques a persones que van perdre al seu cònjuge en un accident laboral; ajudes destinades a pagar els estudis de fills de pensionistes, a conseqüència d’una contingència professional; i es van facilitar mitjans, als treballadors accidentats i als seus familiars, per fer els trasllats amb més rapidesa i comoditat. Totes elles, prestacions que no estan incloses en les ajudes reglamentades en el marc de la Seguretat Social.

Prestacions especials

Les prestacions especials són concedides per la Comissió de Prestacions Especials, que està formada per quatre representants dels treballadors contractats per les
empreses associades a MC MUTUAL i quatre representants de les empreses mutualistes. Les ajudes poden cobrir totalment o parcialment les prestacions sol·licitades i la seva concessió depèn de la sol·licitud formulada, de l’estat de necessitat del treballador i de la disponibilitat de pressupost.

Per a més informació i/o sol·licitud d'entrevistes:
Laia Casas
MC MUTUAL
Divisió de Comunicació i Relacions Institucionals
93 405 12 44
666 47 85 82
lcasas@mc-mutual.com