MC MUTUAL - Sala de premsa

ACTUALITAT

MC MUTUAL
Al día sobre les últimes novetats

ELS AUTÒNOMS HAURAN DE REALITZAR ELS SEUS TRÀMITS AMB LA SEGURETAT SOCIAL PER VIA ELECTRÒNICA

Jordi Serrats, advocat dels Serveis Jurídics de MC MUTUAL, explica les claus perquè els treballadors per compte propi s'incorporin al sistema RED o a la SEDESS abans de l'1 d'octubre

A partir del proper 1 d'octubre tots els treballadors autònoms, tinguin o no personal al seu càrrec, estaran obligats a realitzar els seus tràmits telemàticament. Així ho estableix l'Ordre ESS/214/2018, de l’1 de març, que concedeix un termini de sis mesos (fins al 30 de setembre d'aquest any) perquè els treballadors per compte propi s'incorporin al Sistema RED, una plataforma que permet gestionar tràmits i intercanviar informació amb l'Administració per via electrònica. La nova ordre afecta els treballadors autònoms, els inclosos en el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA), així com els del Grup 1 del règim de treballadors del mar.

Si bé en un inici semblava que la incorporació al Sistema RED era obligatòria, una lectura més detallada del document aclaria que els professionals autònoms també podien realitzar les seves gestions a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS), com així ho ha confirmat l'Administració.

L'ordre introdueix l'obligació de gestionar per via electrònica els tràmits d'afiliació, cotització i recaptació sense necessitat de personar-se físicament a les oficines de la Seguretat Social. Això inclou també la recepció i signatura de les notificacions dels actes administratius de la Tesorería General de la Seguridad Social, (TGSS). Aquest últim punt és molt important, doncs transcorreguts 10 dies, encara que l'interessat no hagi accedit a la comunicació, l'Administració el donarà per notificat i començaran a córrer els terminis legals que corresponguin.

Així, es faciliten dos canals per realitzar les gestions electrònicament:

• El Sistema RED, que permet que un autoritzat (gestoria, assessoria…) pugui actuar en representació del treballador autònom. En aquest cas, a la pròpia SEDESS es troben disponibles els serveis que permeten la gestió de l'assignació o desassignació de la xifra d' afiliació del treballador autònom a un autoritzat RED. Lògicament, si ja es disposa d'un assessor autoritzat RED que gestioni les obligacions de l'autònom, no serà necessari realitzar cap altre tràmit.

• La SEDESS, on l'autònom pot realitzar els seus tràmits amb la TGSS a través de diversos serveis electrònics disponibles a la plataforma. En aquest cas, l'accés es duu a terme mitjançant el certificat digital, el DNI electrònic o el Sistema Cl@ve. Per a això, les oficines de la Seguretat Social faciliten l'obtenció del certificat personal de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) i el registre en el Sistema Cl@ve. L'avantatge d'aquest sistema és que permet accedir des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, davant del Certificat Digital o del DNI electrònic, que requereixen la seva prèvia instal·lació en els equips o un hardware específic que permeti llegir els certificats instal·lats en targetes electròniques. Mitjançant l'App "Cl@ve PIN" (http://clave.gob.es/clave_Home/PIN24H/Obtencion-clave-pin.html) el treballador podrà obtenir un codi al seu telefon mòbil que l'habilitarà per accedir al sistema en un lapse de 10 minuts.

Tant al Sistema RED com a la SEDESS, la TGSS ofereix un ampli catàleg de serveis dirigits específicament als treballadors autònoms: alta al RETA, baixa, variacions de dades, canvi de base de cotització, etc.

A més a més, tots dos canals ofereixen un servei destinat a la sol·licitud de la modificació de la cobertura de les contingències per a l'any següent, en el qual es pot comunicar el canvi de dades relacionades amb la cobertura de la incapacitat temporal, l'accident de treball i la malaltia professional, el cessament d'activitat de l'autònom i la informació de la mútua que ho cobreixi, amb les condicions que s'estableixen per a cadascuna d'aquestes cobertures.

També és possible obtenir informes, com el duplicat de la resolució d'alta o l'informe d'estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social, i realitzar altres gestions, com obtenir la vida laboral o comunicar un nou domicili.

Un nou avanç per al col·lectiu autònom que s'emmarca dins de l'estratègia de transformació digital de la Seguretat Social, el seu gran repte de futur.

MC MUTUAL és la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social que compta amb més experiència d'Espanya. Els seus orígens es remunten a 1901, quan va ser la primera entitat a operar en el sector. Per això, és la mútua número 1. Compta amb un equip humà format per més de 1.800 persones i protegeix a més de 1,2 milions de treballadors i treballadores. A més, està absolutament compromesa amb la prevenció de riscos laborals, per la seva contribució a la reducció de la sinistralitat laboral.

Per a més informació i sol·licitud d'entrevistes:

Helena Belmonte
MC MUTUAL
RSE i Comunicació
Tel.: 934051244
ebelmonte@mc-mutual.com