MC MUTUAL - Sala de premsa

ACTUALITAT

MC MUTUAL
Al día sobre les últimes novetats

MC MUTUAL organitza una jornada informativa sobre disruptors endocrins en l’àmbit laboral

La mútua col·laboradora amb la Seguretat Social celebra una jornada informativa a Barcelona per donar a conèixer entre els seus assessors i mutualistes quins tipus de substàncies químiques artificials poden trobar-se als llocs de treball i quin impacte tenen sobre la salut i el medi ambient.

La cita ha tingut lloc avui dimarts al saló d’actes d’MC MUTUAL.

MC MUTUAL, mútua col•laboradora amb la Seguretat Social, ha celebrat aquest dimarts 18 de juny al saló d’actes de l’entitat una jornada informativa sobre disruptors endocrins en l’àmbit laboral. Per aquest motiu, ha reunit diversos especialistes que han aportat la seva experiència i coneixements en relació al risc d’exposar-se a substàncies químiques artificials com els plaguicides, bisfenols, ftalats i parabens, així com l’impacte que tenen aquestes substàncies sobre la salut i el medi ambient. 

Tal com ha assenyalat Josep Maria Fusté, director de Planificació Estratègica d’MC MUTUAL, durant la jornada, “l’Agència de Protecció Mediambiental Europea estima que actualment convivim amb més de 140.000 substàncies químiques, algunes de les quals poden ser nocives per a la salut, un escenari que fa especialment recomanable que els responsables de prevenció de riscos laborals de les empreses coneguin què són aquestes substàncies, on es troben, com actuen i com es pot minimitzar la seva exposició”. Fusté ha estat l’encarregat d’inaugurar la jornada juntament amb Elena Juanola, directora de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

A continuació, Alejandro Romero, director dels Serveis de Prevenció d’MC MUTUAL, ha moderat les intervencions de Nicolás Olea Serrano, catedràtic de Medicina de la Universitat de Granada, que ha revelat quins problemes suposen els disruptors endocrins per a la salut i el medi ambient, i Luis Ángel Hernández Lozano, portaveu de la campanya de químics d’Ecologistas en Acción, que ha parlat de l’estratègia europea sobre disruptors endocrins.  
Finalment, Ruth Jiménez Saavedra, de l’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha repassat la normativa i la regulació que existeix al voltant de les substàncies nocives, i Nicolás Olea Serrano ha pres novament el torn de paraula per parlar dels efectes dels disruptors endocrins en el treball, fent especial èmfasi en alguns col•lectius professionals. 

La jornada ha reafirmat un cop més el compromís d’MC MUTUAL amb la cura de la salut laboral de les persones de forma responsable, així com el seu paper com a prescriptor de bones pràctiques empresarials que garanteixin una major seguretat laboral i benestar dels treballadors i treballadores. 

 

Sobre MC MUTUAL

MC MUTUAL és la mútua col•laboradora número 1 amb la Seguretat Social. Compta amb un equip professional d’unes 1.900 persones i protegeix una població de més d’1,4 milions de treballadors i treballadores.

Està acreditada com a Empresa Saludable per AENOR, pel seu compromís amb la prevenció i la salut laboral. Actualment, està duent a terme un procés de transformació digital, amb l’objectiu que les seves empreses mutualistes i població protegida puguin relacionar-se amb la mútua d’una manera àgil i senzilla. Segueix també un pla de qualitat sanitària, els focus de la qual són la seguretat del pacient, l’excel•lència en el coneixement professional i la innovació, sempre amb l’objectiu d’oferir un millor servei. Tot això amb una gestió responsable, avalada pel segell europeu d’excel•lència en la gestió (EFQM 500+).

Per a més informació:

Cristina García Sicilia
MC MUTUAL
RSE i Comunicació
Tel.: 934051244
mgarcias@mc-mutual.com