MC MUTUAL - Sala de premsa

ACTUALITAT

MC MUTUAL
Al día sobre les últimes novetats

MC MUTUAL ha obtingut el 2017 un resultat positiu de 63,2 milions d'euros i aporta a la Seguretat Social 59,5 milions

L'entitat va tancar el 2017 amb una població protegida de 1.331.910 persones, un 5,5 % més que l'any anterior, d'un total de 166.031 empreses associades.

Combatre la sinistralitat i apostar per la qualitat sanitària i la transformació digital han estat els tres àmbits d'actuació prioritaris per donar resposta a les necessitats d'empreses i usuaris.

 

MC MUTUAL, la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social número 1, ingressa un total de 886,1 milions d'euros per quotes meritades el 2017, un 10 % més que a l'exercici anterior, fet que suposa un resultat positiu de 63,2 milions d'euros i una aportació de 59,5 a la Seguretat Social . Les xifres han estat presentades pel president dMC MUTUAL, Miquel Valls, i el director general, Eduardo Vidal, a la Junta General celebrada a Barcelona avui, dijous 12 de juliol.

L'entitat va tancar l'exercici amb una població protegida de 1.331.910 persones, un 5,2 % més que l'any anterior, de les quals, 214.423 eren treballadors autònoms. Tot això, en un any en què també va créixer el nombre d'empreses que van confiar en MC MUTUAL per tenir cura de la salut laboral del seu equip humà. A la fi de 2017, les empreses associades sumaven 166.031, un 2,23 % més que el 2016, i la quota de mercat es va mantenir al voltant del 7,49 %.

El director general dMC MUTUAL, Eduardo Vidal, a la seva intervenció davant la Junta General, ha ressaltat que "l'exercici 2017 ha seguit la tendència positiva del 2016, en coherència amb la recuperació de l'activitat econòmica i del mercat laboral, la qual cosa ha repercutit favorablement en els resultats de la Mútua". Ha afegit que "el context econòmic favorable també ha incrementat l'absentisme laboral, la qual cosa, sumada a l'augment de població protegida en les contingències comunes, ha fet que el percentatge de la despesa d'incapacitat temporal sobre les quotes meritades en contingències comunes hagi ascendit notablement". 

Combat contra la sinistralitat i aposta per la qualitat sanitària i la transformació digital

En aquest sentit, MC MUTUAL ajuda les empreses mutualistes a reduir l'absentisme i a combatre l'increment de la sinistralitat mitjançant un assessorament adaptat a les seves necessitats que permet estalvis importants en costos laborals, amb iniciatives com ara el Pla d'Acció per a Empreses amb Especial Sinistralitat (PAEES), que ha permès evitar 387 accidents de treball amb baixa i aconseguir un estalvi de 7.461 jornades de treball perdudes l'any, o les formacions en línia sobre Prevenció de Riscos Laborals (PRL), tant per als treballadors com per a les empreses associades, que van incrementar en un 20 % respecte al 2016.

Així mateix, el 2017 s'ha dissenyat un nou Pla de Qualitat Sanitària 2017-2019, que ajudarà a optimitzar recursos i sinergies de la feina quotidiana per a fer-la més efectiva i segura. Els dos objectius principals del pla són el desenvolupament dels professionals dMC MUTUAL i la millora de l'experiència del pacient a partir de cinc línies de treball: seguretat del pacient, adequació clínica, gestió del coneixement, innovació i metodologia.

La transformació digital és una aposta important dMC MUTUAL per evolucionar conjuntament amb les seves empreses mutualistes i els seus usuaris, amb la finalitat que tinguin la possibilitat de dur a terme les gestions amb la Mútua de manera fàcil, segons les seves necessitats. 

Tant la prevenció com la qualitat sanitària i la transformació digital tenen com a objectiu central fomentar la relació personalitzada amb empreses i usuaris, principal valor característic dMC MUTUAL.

 

Per a més informació i/o sol·licitud d'entrevistes:

Cristina García Sicilia
MC MUTUAL
RSE i Comunicació
Tel.: 93 405 12 44
mgarcias@mc-mutual.com