MC MUTUAL - Sala de premsa

ACTUALITAT

MC MUTUAL
Al día sobre les últimes novetats

L'Escola de l'Esquena d'MC MUTUAL, premiada per Foment del Treball Nacional

Amb aquest guardó, el Fòrum de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball Nacional reconeix les millors pràctiques del sector de la PRL.

El recurs en línia d'MC MUTUAL ha estat premiat en la categoria de promoció.


L'Escola de l'Esquena d'MC MUTUAL, la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social número 1, ha estat reconeguda amb un premi a les Millors Pràctiques del Sector de la PRL, en la categoria de promoció. Un guardó concedit pel Fòrum PRL de Foment del Treball Nacional en la primera edició del certamen.

El lliurament del premi va tenir lloc, el passat 1 de desembre, en el marc de la jornada “El nou horitzó de la PRL. Estratègies en Seguretat i Salut Laboral” i va ser recollit pel director dels Serveis de Prevenció d'MC MUTUAL Alejandro Romero Mirón.

Escola de l'Esquena

El mal d'esquena és una de les causes principals de baixa laboral: el 2013, el 38,2% dels accidents en jornada de treball amb baixa van ser sobreesforços i, d'aquests, el 39,2% van afectar l'esquena (INSHT).

L'Escola de l'Esquena d'MC MUTUAL és un recurs en línia que inclou continguts pràctics per a la cura de l'esquena, tant dins com fora de la feina. El seu objectiu és promoure pautes d'higiene postural i prevenir possibles trastorns musculoesquelètics. L'Escola de l'Esquena està disponible per a totes les persones que vulguin accedir-hi a www.mc-mutual.com.

Ha estat desenvolupada per especialistes en ergonomia i fisioteràpia d'MC MUTUAL i el seu enfocament de salut integral és coherent amb els plantejaments actuals d'Empresa Saludable i Promoció de la Salut a la Feina, i constitueix un recurs útil per a empreses de qualsevol mida i sector d'activitat.

Per a més informació i/o sol·licitud de fotografies:

Laia Casas
MC MUTUAL
Servei de Comunicació i Relacions Institucionals
93 405 12 44
666 47 85 82
lcasas@mc-mutual.com