MC MUTUAL - Sala de premsa

ACTUALITAT

MC MUTUAL
Al día sobre les últimes novetats

MC MUTUAL va ingressar 806 milions d’euros, un 6% més que en l’exercici anterior

La població protegida es va incrementar un 3,28%, i es va situar en més d’1,2 milions de persones, i les empreses associades, un 2,23%, assolint les 164.700.

L’any 2016 l’entitat va ser reconeguda amb el Segell d’Excel·lència Europea EFQM 500+, la Certificació UNE 179003 en Seguretat del Pacient i el Certificat AENOR d’Empresa Saludable.

MC MUTUAL, la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, número 1, va ingressar 806 milions d’euros per quotes reportades l’any 2016, un 6% més que en l’exercici anterior. Unes dades que van ser presentades en Junta General pel president de l’organització, Miquel Valls, i pel seu director general, Eduard Vidal.

L’entitat va tancar l’exercici amb una població protegida d’1.262.418 persones, un 3,28% més que l’any anterior, de les quals, 208.331 eren treballadors autònoms. També va créixer el número d’empreses que va confiar en MC MUTUAL per tenir cura de la salut laboral del seu equip humà. A finals de 2016, les empreses associades sumaven 164.791, un 2,23% més que a 2016 i la quota de mercat es va mantenir en el 7,35%.

En la seva intervenció, Eduard Vidal va assenyalar que “l’exercici 2016 va estar marcat per la recuperació de l’activitat econòmica i del mercat laboral. Una situació que va impactar també en un augment de la sinistralitat laboral i de l’absentisme, que va derivar en un fort increment de la despesa global en prestacions per a totes les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, sobretot en les prestacions derivades de la incapacitat temporal per Contingències Comunes”.

En aquest escenari, MC MUTUAL va mantenir la seva solvència i aportarà 35,4 milions d’euros al Fons de Contingències Professionals de la Seguretat Social i 7,7 milions d’euros a la Reserva Complementària d’Estabilització del Cessament d’Activitat dels Treballadors Autònoms.

La bona gestió portada a terme per MC MUTUAL en l’exercici 2016 va ser reconeguda amb diverses distincions que avalen la qualitat i que comprometen l’entitat a continuar avançant per tal d’oferir un servei cada dia millor. Entre elles, cal destacar el Segell d’Excel·lència Europea EFQM 500+, rebut després de superar un rigorós procés d’avaluació; la Certificació UNE 179003 en Seguretat del Pacient, per a tots els centres assistencials i les clíniques pròpies; el certificat AENOR d’Empresa Saludable; i el Premi Ignasi Aragó i Mitjans a la millor memòria d’una institució sanitària i social, atorgat per la Fundació Avedis Donabedian, que va destacar la transparència econòmica i sanitària, mostrada a l’informe 2015, així com l’excel·lència en l’atenció assistencial prestada a la seva població protegida.

En aquesta línia, l’entitat va donar un impuls major a l’atenció social que ofereix a la població protegida i a les seves famílies quan, a causa d’un accident de treball o una malaltia professional, es troben en una situació d’especial necessitat. L’any 2016 es va incrementar la dotació de les ajudes concedides a través de la Comissió de Prestacions Especials, en un 30%, superant 1,5 milions d’euros.

També es va posar en marxa un procés de transformació digital, dissenyat per facilitar la relació amb els usuaris dels serveis de l’entitat; es va seguir assessorant les empreses mutualistes en la gestió de la prevenció de riscos laborals, amb un 15% més d’actuacions en aquesta matèria; i se’ls va ajudar a reduir l’absentisme a la seva organització, mitjançant un model de gestió innovador i dinàmic.

El 2016, els pacients atesos en els centres propis de la mútua van valorar, amb un 8,83 sobre 10 la seva satisfacció general amb l’entitat i els pacients atesos a les clíniques amb un 9 sobre 10.

 


Per a més informació i/o sol·licitud de més fotografies o entrevistes:

Laia Casas
MC MUTUAL
Departament d'RSE i Comunicació
93 405 12 44
666 478 582
lcasas@mc-mutual.com