MC MUTUAL - Sala de premsa

ACTUALITAT

MC MUTUAL
Al día sobre les últimes novetats

MC MUTUAL, premiada per la seva excel·lència en qualitat per la Fundació Avedis Donabedian

Eduardo Vidal, director general de la mútua, ha recollit el guardó Ignasi Aragó i Mitjans a la millor memòria d'una institució sanitària i social

MC MUTUAL, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, número 1, ha estat reconeguda per la Fundació Avedis Donabedian en els Premis FAD 2017 a la Qualitat en Sanitat.

En un acte celebrat al Palau de la Música Catalana, el director general d'MC MUTUAL, Eduardo Vidal, va recollir el premi Ignasi Aragó i Mitjans a la millor memòria d'una institució sanitària i social de mans del president del patronat de la Fundació Avedis Donabedian, el doctor Àlvar Net.

Entre els aspectes més ben valorats pel jurat del certamen, destaca la transparència econòmica i sanitària de l'entitat i el diàleg mantingut amb els seus professionals sobre aspectes fonamentals de la qualitat assistencial. “Per a MC MUTUAL, aquest guardó suposa un aval a la nostra aposta per la qualitat i un impuls per continuar en la mateixa línia”, assegura el director general de la mútua, Eduardo Vidal. "La nostra missió és tenir cura de la salut laboral de les persones de forma responsable, cosa que implica ser totalment transparents i pròxims a la nostra població protegida. Si els nostres mutualistes saben què fem i com ho duem a terme, podran ajudar-nos a millorar”.

MC MUTUAL, amb la qualitat sanitària

La prestació d'una atenció sanitària de qualitat és una de les línies d'actuació principals de l'organització. MC MUTUAL és una entitat col·laboradora amb la Seguretat Social les funcions de la qual, encara que diferenciades, estan totes encaminades a millorar el benestar i la salut de la població activa del nostre país i, per tant, bona part de la seva actuació té impacte en la qualitat sanitària.

MC MUTUAL afavoreix la formació contínua del seu equip sanitari per mantenir-lo sempre al dia de les últimes tècniques i dels avenços més recents, per tal de poder garantir la millor atenció a la seva població protegida. Els seus professionals innoven, aporten valor afegit i comparteixen el seu coneixement amb la resta de la societat. Unes activitats que, en diverses ocasions, han estat premiades i han rebut mencions especials.

En la mateixa línia, la mútua disposa d'un Pla de Qualitat Sanitària, que té com a objectiu aconseguir una pràctica clínica i avaluadora excel·lent en l'atenció al pacient. Un instrument estratègic que permet que MC MUTUAL garanteixi l'excel·lència en l'atenció sanitària que presta a la seva població protegida i que comprèn totes les activitats que duu a terme en aquest àmbit.

MC MUTUAL també té les certificacions UNE 179003, en Seguretat del Pacient, i  ISO 9001:2008, que avala l'atenció prestada a les clíniques MC MUTUAL; disposa d'un sistema de protocol·lització i auditoria de les històries clíniques, i revisa permanentment els indicadors de diversos aspectes relacionats amb la qualitat sanitària i fa enquestes de satisfacció periòdiques, que s'efectuen als pacients atesos a les instal·lacions de l'entitat.

I les dues clíniques MC MUTUAL estan certificades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a través del seu model d'acreditació de centres d'hospitalització de pacients aguts. Una certificació que garanteix la qualitat de la prestació dels serveis autoritzats, tant d'internament com d'urgències, consultes externes i rehabilitació.

Sobre MC MUTUAL

MC MUTUAL és la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que té més experiència d'Espanya. Els seus orígens es remunten a 1901, quan va ser la primera entitat a operar en el sector. Per això, és la mútua número 1. Compta amb un equip humà format per més de 1.800 persones i protegeix més d'1,2 milions de treballadors. A més, està absolutament compromesa amb la prevenció de riscos laborals, per la seva contribució a la reducció de la sinistralitat laboral.

Eduardo Vidal, director general de MC MUTUAL, recollint el premi Ignasi Aragó Mitjans, a la millor memòria d’una institució sanitària i social, de mans del doctor Àlvar Net, president del patronat de la Fundació Avedis Donabedian.

Per a més informació i/o sol·licitud de més fotografies o entrevistes:

Laia Casas
Departament d'Imatge i Comunicació Externa
93 405 12 44
666 47 85 82
lcasas@mc-mutual.com