MC MUTUAL - Sala de premsa

ACTUALITAT

MC MUTUAL
Al día sobre les últimes novetats

Arrenca la nova campanya de l’incentiu Bonus

Avui, 15 d’abril, ha començat la campanya de l’incentiu Bonus que durarà fins al 31 de maig. Durant aquestes setmanes, les empreses podran sol·licitar aquest incentiu que s’atorga a aquelles organitzacions que hagin contribuït de manera eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral i que permet la devolució de fins a un 10% de les seves cotitzacions a la Seguretat Social per contingències professionals.

Les empreses aconsegueixen la bonificació del 5% de l’import de les quotes per contingències professionals. A més, poden aconseguir un 5% addicional quan s’hagi complimentat alguna de les accions complementàries de prevenció de riscos laborals y s’acreditin les inversions realitzades en aquest àmbit.

Amb la recepció dels informes i les propostes de les mútues, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social procedeix a la comprovació dels requisits i indicadors per verificar, en cada cas, si el volum de recursos disponibles permet fer front a l’import de les sol·licituds a aprovar.

Per facilitar el procés de sol·licitud del Bonus, MC MUTUAL posa a disposició de les seves empreses mutualistes un apartat específic amb informació detallada. L’any passat, la mútua va tramitar un total de 10.631 sol·licituds.

Per a més informació:

Èrica Orte
MC MUTUAL
RSE i Comunicació
Tel.: 934051244
eorte@mc-mutual.com