MC MUTUAL - Sala de premsa

ACTUALITAT

MC MUTUAL
Al día sobre les últimes novetats

+compromiso, alianza de mutuas donarà cobertura a més de 4,6 milions de treballadors i treballadores a Espanya

Asepeyo, Fraternidad-Muprespa i MC MUTUAL signen un acord per ampliar i acostar el seu servei a les empreses mutualistes.

Asepeyo, Fraternidad-Muprespa i MC MUTUAL, mútues col•laboradores amb la Seguretat Social, han donat a conèixer aquest matí en roda de premsa, el seu acord de col•laboració sota el nom +compromiso, alianza de mutuas.

Les tres entitats sumen més de 560.000 empreses mutualistes, 4.620.000 treballadors en contingències professionals i 4.435.000 en contingències comunes que disposaran d’una gran xarxa assistencial formada per 354 centres assistencials i nou hospitals i clíniques.

Miguel Valls, president d’MC MUTUAL, ha assenyalat que “amb +compromiso, alianza de mutuas, ens acostem encara més als nostres usuaris i usuàries, oferint-los, encara, un millor servei perquè escurcem distàncies entre la nostra població protegida i els nostres centres assistencials”.

Carlos Espinosa de los Monteros, president de Fraternidad-Muprespa, ha afirmat que la principal funció de “+compromiso, alianza de mutuas és vetllar per la salut de les treballadores i treballadors protegits. Per aquest motiu, posem a la seva disposició més de 7.000 professionals de les tres mútues, dels quals 3.000 són de l’àmbit sanitari”.

José María Juncadella, president d’Asepeyo, ha assenyalat que “aquesta aliança reforça el nostre compromís amb la millora de la prestació del servei, així com de la gestió dels recursos de les tres entitats. Volem ser un referent sanitari i actuar sempre cercant la major qualitat i eficiència”.

Les accions més destacades de +compromiso, alianza de mutuas, són les de compartir els centres assistencials i administratius propis de cada mútua, prestant recíprocament assistència sanitària hospitalària, ambulatòria, recuperadora i de proves complementàries en contingències professionals. La realització de proves diagnòstiques, tractaments terapèutics i rehabilitadors en els processos d’incapacitat temporal derivats de contingències comunes. Investigar i innovar per reduir les contingències professionals, col•laborar en activitats preventives per a les empreses mutualistes i en el desenvolupament d’aplicatius informàtics comuns, tot per agilitzar i acostar el servei als seus mutualistes. 

Sobre +compromiso, alianza de mutuas

+compromiso, alianza de mutuas neix fruit d’un conveni subscrit per Asepeyo, Fraternidad-Muprespa i MC MUTUAL, Mútues Col•laboradores amb la Seguretat Social, que tenen com a objectiu la gestió de les prestacions econòmiques i de l’assistència sanitària, inclosa la rehabilitació, compreses en la protecció de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i altres activitats que els són atribuïdes legalment.

Neix a l’empara del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per RD Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, que disposa en l’article 82.2 que “les prestacions sanitàries compreses en la protecció de les contingències professionals seran dispensades a través dels mitjans i instal•lacions gestionades per les mútues o, preferentment, mitjançant convenis amb altres mútues” i pel RD 1630/2011, de 14 de novembre, que estableix en l’article 6 que “amb la finalitat d’obtenir la major eficàcia i racionalització dels recursos que gestionen, les mútues podran establir entre elles els acords de col•laboració que siguin necessaris[...]”

 

 

D'esquerra a dreta: Carlos Espinosa de Los Monteros, president de Fraternidad-Muprespa, Jose María Juncadella, president d'Asepeyo i Miquel Valls president de MC MUTUAL.

Per a més informació:

ATREVIA 93 419 06 30
Miquel González 628 433 500
mggabriel@atrevia.com