MC MUTUAL - Sala de premsa

ACTUALITAT

MC MUTUAL
Al día sobre les últimes novetats

MC MUTUAL preveu una bonificació de 13,3 milions d’euros per a les seves empreses associades

Es tracta de la bonificació de fins a un 10% de l’import de les quotes per contingències professionals de les cotitzacions a la Seguretat Social d’aquelles empreses que contribueixen a reduir la sinistralitat laboral.

La mútua ha tramitat un total de 8.199 sol•licituds a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, 1.277 de les quals també han sol•licitat l’incentiu que inclou inversions en prevenció.

MC MUTUAL, mútua col•laboradora amb la Seguretat Social, preveu una bonificació global de 13.327.926,24 euros de l’import de les quotes per contingències professionals a les empreses mutualistes sol•licitants, en cas que obtinguessin una resposta favorable del 100% en totes les sol•licituds. 

En aquesta campanya, la mútua ha tramitat un total de 8.199 sol•licituds a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social (DGOSS). MC MUTUAL facilita a les empreses mutualistes la possibilitat de sol•licitar la reducció de la cotització a la Seguretat Social per contingències professionals, d’acord amb una sèrie de requisits legals.

El Bonus és un sistema d’incentius que consisteix en la bonificació de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que es distingeixen per la seva contribució a la reducció de la sinistralitat laboral. Mitjançant aquest incentiu les empreses poden aconseguir la bonificació del 5% de l’import de les quotes per contingències professionals i, a més, optar a un incentiu addicional del 5% si realitzen alguna de les accions complementàries en prevenció de riscos laborals i acrediten les inversions realitzades en aquest àmbit. 

Del total de sol•licituds de bonificació presentades per MC MUTUAL, 6.922 sol•licituds fan referència al 5% de l’import de les quotes per contingències professionals realitzades durant el 2018. La resta, 1.277 sol•licituds, han sol•licitat l’incentiu incloent també inversions en prevenció. 

Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol•licituds, el 31 de maig de 2019, MC MUTUAL examina les peticions presentades i verifica el compliment dels requisits. Amb la recepció dels informes i les propostes de les mútues, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social procedeix a la comprovació dels requisits i indicadors i verifica en cada cas si el volum de recursos disponibles permet afrontar l’import de les sol•licituds per aprovar.

Sobre MC MUTUAL

MC MUTUAL és la mútua col•laboradora amb la Seguretat Social nº1. Compta amb un equip professional d’unes 1.900 persones i protegeix a una població de més d’1,4 milions de treballadors i treballadores. La seva missió és tenir cura de la salut de les persones de forma responsable.

Està acreditada com a Empresa Saludable, per AENOR, pel seu compromís amb la prevenció i la salut laboral. Actualment, està portant a terme un procés de transformació digital, amb l’objectiu que les seves empreses mutualistes i la població protegida puguin relacionar-se amb la mútua de manera fàcil i àgil. Segueix també un pla de qualitat sanitària amb el focus en la seguretat del pacient, l’excel•lència en el coneixement professional i la innovació, sempre amb l’objectiu d’oferir un millor servei. Tot amb una gestió responsable, avalada pel segell europeu d’excel•lència en la gestió (EFQM 500+).

Per a més informació i/o sol·licitud d'entrevistes:

Èrica Orte
MC MUTUAL
RSE i Comunicació
Tel.: 934051244
eorte@mc-mutual.com