EMPRESA SALUDABLE

MC MUTUAL a més d'ajudar a les empreses mutualistes a ser EMPRESA SALUDABLE ha obtingut el certificat AENOR com a Empresa Saludable. Una acreditació que reconeix el compromís de l'entitat amb el benestar integral dels seus empleats i avala la seva

POLÍTICA D'EMPRESA SALUDABLE

La Direcció d’MC MUTUAL concedeix un interès prioritari i màxim suport a la seguretat, la salut i el benestar global (físic, psicològic i social), per prevenir i protegir la integritat i la salut de les persones, assumint el compromís d'implantar i desenvolupar un Sistema de gestió d'Empresa Saludable.

La gestió d'empresa saludable és una responsabilitat assumida per la Direcció i per tant, incumbeix a tota la línia de comandament aplicar els principis del Sistema amb la mateixa intensitat, eficàcia i responsabilitat que la resta de funcions encomanades. Així mateix és responsabilitat de tots i cadascun dels empleats i empleades de l'organització complir-los.

Els nostres compromisos:

  • Tenir cura de la salut i el benestar de les persones de forma responsable, integrant els nostres principis ètics respecte a l'equip humà, amb el compromís de protegir i promoure els ambients de treball saludables.
  • Potenciar la seguretat, salut i benestar tant en l'àmbit laboral com extra laboral, en funció de les característiques epidemiològiques del col·lectiu comunitari, amb l'objecte d'assolir la prevenció i promoció de la salut, per tal que aquesta no només sigui assolida, sinó també mantinguda amb eficàcia.
  • Complir amb els requisits legals aplicables i amb aquells que l'organització subscrigui relacionats amb els ambients de treball saludables.
  • Consultar i fer participar els representants dels treballadors, fomentant la seva implicació activa.
  • Comunicar el sistema de gestió a tots els empleats i empleades, per tal que tinguin la informació oportuna i siguin conscients de les seves obligacions individuals en matèria d'empresa saludable.
  • Garantir la millora contínua, en la gestió i el desenvolupament de la seguretat i la salut en el treball, així com en el benestar laboral, fomentant la informació, formació, consulta i participació de tot el personal, aprenent i intercanviant bones pràctiques amb altres organitzacions.
  • Contribuir al progrés i a la sostenibilitat de la societat, així com al manteniment del medi ambient.

Aquesta política proporciona el marc de referència per establir i revisar els objectius de seguretat i salut en el treball i com a empresa saludable.