MC MUTUAL - Qui som

QUI SOM

SOM LA MÚTUA NÚMERO 1

+ Compromís - Aliança de mútues

Tres anys després de l’inici de l'aliança + compromís, continuem treballant amb l'objectiu de ser un referent sanitari, buscant una millor eficàcia i eficiència.

+ compromís avança, malgrat les dificultats sorgides a conseqüència de la pandèmia. Ens hem consolidat i hem sumat les nostres forces per estar més a prop vostre, els nostres mutualistes, la nostra raó de ser.

Per això, volem fer-vos partícips dels nostres progressos compartint les principals notícies de l'aliança.

Vídeo de l'aliança fes clic aquí 

Notícies i publicacions

Memòries

Pots consultar aquí la Memòria Anual de 2021 de + Compromís i el vídeo resumen a aquest enllaç.

Més compromesos amb la salut dels nostres mutualistes

Aquesta aliança neix l’any 2019 fruit d’un conveni subscrit entre Asepeyo, Fraternidad-Muprespa i MC MUTUAL. Els principals objectius són, per una banda, oferir un servei de major qualitat i de proximitat a la població protegida, i per l’altra, dur a terme una millor i més responsable gestió dels recursos públics.

A continuació, detallem les principals dades de l'aliança:

 

El conveni, que comprèn tot el territori nacional, té els següents àmbits d'actuació:

 • Prestar recíprocament assistència sanitària, hospitalària, ambulatòria i recuperadora, així com proves complementàries, a treballadors protegits per contingències professionals.
 • Realitzar proves diagnòstiques i tractaments terapèutics i rehabilitadors en processos d'incapacitat temporal derivats de contingències comunes.
 • Utilitzar conjuntament instal·lacions, centres assistencials i centres administratius propis de cada mútua.
 • Fer activitats de recerca, desenvolupament i innovació dirigides a reduir les contingències professionals.
 • Licitar, conjuntament, contractes de subministraments, serveis i assistència sanitària.
 • Desenvolupar, conjuntament, aplicacions informàtiques.
 • Dissenyar i compartir la formació dels professionals de les tres entitats.
 • Col·laborar en les activitats preventives dissenyades per a les empreses mutualistes.

Aquest marc estable de cooperació entre les tres mútues té com a base:

 • El respecte a la personalitat jurídica de cada mútua, la seva autonomia, identitat pròpia i independència econòmica.
 • La promoció d'activitats comunes, d'acord amb les finalitats de col·laboració que la Seguretat Social ens assigna legalment.
 • La vocació d'oferir la màxima qualitat en la prestació de serveis a empreses mutualistes i a la població protegida, des de l'autonomia de gestió de cada mútua.
 • Els principis de transparència i bon govern en la gestió de totes les activitats.

 

Asepeyo Fraternidad Muprespa