Codi ètic

El compromís d'MC MUTUAL amb la societat també inclou l'aplicació de criteris ètics en totes les nostres actuacions, és per això que comptem amb un Codi Ètic, que pot consultar aquí (en castellà), i amb un Comitè d'Ètica, que respon als dilemes que se susciten a l'organització.