MC Mutual - Servicios y prestaciones

SERVEIS
I
PRESTACIONS

Treballem per oferir-li un servei de qualitat

Prestació per risc durant l'embaràs o la lactància natural

Si està embarassada i el seu lloc de treball comporta un risc per a la seva salut o la del fetus, té dret a un canvi de lloc si a l'empresa hi ha condicions per fer-ho. En cas contrari i amb la suspensió prèvia del contracte de treball, pot accedir a un subsidi per risc durant l'embaràs que gestionarem i abonarem des d'MC MUTUAL.

Per saber més faci clic aquí.