MC Mutual - Servicios y prestaciones

SERVEIS
I
PRESTACIONS

Treballem per oferir-li un servei de qualitat

Prevenció

Un dels nostres principals objectius és promoure i divulgar la cultura preventiva per reduir la sinistralitat laboral a les empreses.

Per fer-ho, l'ajudarem a millorar la ges­tió de la prevenció de riscos laborals en la seva organització. Comptem amb un equip de professionals, experts en seguretat i salut laboral, que li prestarà un servei amb el màxim nivell de qualitat. Les nostres activitats preventives estan certificades amb la norma ISO 9001:2015

Li facilitarem materials i eines que li seran d'utilitat per aconseguir una implantació eficient de la PRL a la seva organització, a més d'altres recursos (publicacions, audiovisuals, recursos en línia, campanyes de sensibilització, etc.) per afavorir les conductes segures i la salut laboral dels treballadors.

Com contactar amb nosaltres: es pot adreçar al Tècnic d'activitats preventives del centre de MC MUTUAL més proper o enviar-nos una consulta a través del servei Consultes de prevenció.

Si vol informar-se sobre tots els productes i serveis que MC MUTUAL li ofereix per ajudar-lo a gestionar la prevenció de riscos en la seva organització, faci clic aquí.

En el següent enllaç (document en castellà) pot trobar la Memòria d'activitats preventives de l'any 2021, donant compliment a l'estipulat a l'article 5 del RD 860/2018 de 13 de juliol.

Aquí (document en castellà) trobarà el Pla d'Activitats Preventives de l'any 2020, donant compliment a l'estipulat a l'article 5.3 del RD 860/2018 de 13 de juliol.