Tots els tràmits

  • Empreses
  • Autònoms
  • Empleats de la llar
  • Volant assistencial
  • Comunicat d'accident amb baixa mèdica
  • Relació accidents sense baixa
  • Comunicats malaltia professional
  • Contingència professional
  • Contingència comuna
  • Cura de menors
  • Risc durant l'embaràs
  • Risc durant la lactància natural
  • Contingència professional
  • Contingència comuna
  • Cura de menors
  • Risc durant l'embaràs
  • Risc durant la lactància natural
  • Cessament d'activitat
  • Tramitació de seqüeles
  • Prestaciones complementarias
  • Prestació cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi (4rt trimestre)
  • Pròrroga prestació cessament activitat autònoms
  • Prestació extraordinària per suspensió temporal activitat (resolució autoritat)
  • Prestació extraordinària cessament activitat (no reuneix requisits de carència)
  • Prestació extraordinària cessament activitat autònoms de temporada (II)
  • Prestació extraordinària cessament d'activitat COVID-19
  • Prestació ordinària per cessament d'activitat provinent del cessament extraordinari
  • Prestació extraordinària per cessament d'activitat pels treballadors de temporada (I)