Tots els tràmits

  • eDocum: Presentació telemàtica de documentació
  • Empreses
  • Autònoms
  • Empleats de la llar
  • Volant assistencial
  • Consulta del volant assistencial per a centre sanitari
  • Comunicat d'accident amb baixa mèdica
  • Relació accidents sense baixa
  • Comunicats malaltia professional
  • Contingència professional
  • Contingència comuna
  • Cura de menors
  • Risc durant l'embaràs
  • Risc durant la lactància natural
  • Contingència professional
  • Contingència comuna
  • Cura de menors
  • Risc durant l'embaràs
  • Risc durant la lactància natural
  • Cessament d'activitat
  • Tramitació de seqüeles
  • Prestacions complementàries
  • Cessament activitat compatible amb el treball per compte propi (Art.10 RD-llei 18/2021)
  • Cessament activitat autònoms que no reuneixen requisits article 10 (Art.11 RD-llei 18/2021)
  • Cessament activitat per suspensió temporal de tota activitat (Art. 9 RD-llei 18/2021)
  • Cessament activitat per treballadors de temporada (Art.12 RD-llei 18/2021)
  • Cessament activitat compatible amb treball per compte propi (Art. 7 RD-llei 11/2021)
  • Cessament activitat autònoms que no reuneixen requisits article 7 (Art. 8 RD-llei 11/2021)
  • Cessament activitat suspensió temporal de tota activitat (Art. 6 RD-llei 11/2021)
  • Cessament activitat per treballadors de temporada (Art. 9 RD-llei 11/2021)