Associa't

Vol col·laborar amb MC MUTUAL?

Requisits per començar a treballar

  • Ha d'utilitzar el sistema RED.
  • Signar un contracte de col·laboració, en què ha de coincidir la raó social de la seva assessoria amb la de l'autoritzat per utilitzar el sistema RED i el titular que faci els pagaments.
  • Incompatibilitats establertes per llei. Pot informar-se'n aquí. (Disp. addicional quarta, apartat 2 Ordre TAS/3859/2007)

Documentació que cal aportar

  • Targeta d'identificació fiscal o el NIF.
  • Certificat acreditatiu de l'alta en el cens d'activitats econòmiques (IAE).
  • Resolució de la TGSS assignant un número d'autoritzat RED.
  • Nom, NIF i càrrec de la persona que signa el contracte.
  • Dades de contacte (adreça, telèfon i fax, correu electrònic).
  • Número de compte bancari del titular.