MC Mutual - Empresas

Actualitat legislativa

NOVETATS LEGISLATIVES

El mantenim informat sobre les últimes novetats i canvis de legislació publicats al BOE sobre temes laborals, de Seguretat Social i els relacionats amb les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

Per consultar els números publicats faci clic aquí

Si el que vol és personalitzar alguna de les nostres novetats legislatives faci clic a personalitzar publicació i podrà inserir el seu logo i dades de contacte (només usuaris registrats).

RELACIONS LABORALS

Relaciones Laborales és un portal on hem recopilat els convenis col·lectius (àmbit nacional, autonòmic o provincial) i la legislació bàsica, publicats als diferents diaris oficials.

Un cop localitzat el conveni del seu interés, podrà subscriure's per rebre via e-mail les actualitzacions que es publiquin per aquest conveni.

Accedeixi aquí a l'aplicació (Només usuaris registrats. Text en castellà)

SERVEI DE DOCUMENTACIÓ

El nostre Servei de documentació li permetrà accedir a informació d'interès en temes relatius a salut laboral i legislació en prevenció de riscos laborals, entre altres:

  • Biblioteca informatitzada de més de 7.900 llibres

  • Bases de dades d'elaboració pròpia que contenen més de 29.000 referències

  • Accés a bases de dades de legislació europea, estatal i autonòmica

  • Bases de dades de tipus tècnic

Accés a Servei de documentació

QUADRE RESUM DE COBERTURES