MC MUTUAL - Un enfoque quantitativo

Gestió de l'absentisme

L'ajudem a gestionar l'absentisme en la seva organització

DIMENSIONAR L'ABSENTISME

Amb el contingut que li proposem en aquest apartat, pot abordar un enfocament quantitatiu de l'absentisme: descripció dels principals indicadors, sistemes de càlcul, valors de referència i ajudes per a la seva interpretació:

Informe de salut laboral a Espanya, 2001-2010 (text en castellà)

Incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral a Catalunya, 2007-2010

La vigilància epidemiològica: un repte per a la salut laboral

Incapacitat temporal per contingència comuna. Introducció i indicadors (text en castellà)

Factors que influeixen en la durada de l'incapacitat temporal per contingència comuna (text en castellà)

Manual dels principals indicadors de l'incapacitat temporal. Càlcul i exemples (accés privat)

Una aproximació als costos de l'absentisme per ITcc

La edat i el gènere influeixen en l'Incapacitat Temporal per Contingència Comuna (text en castellà)

Influència del tamany de l'empresa, la seva localització i la seva activitat econòmica, en la ITcc (text en castellà)

Durada de la ITcc per grups diagnòstics (text en castellà)

La Estacionalitat de l'Incapacitat Temporal per Contingència Comuna

Influència de les variables sexe, edat i activitat econòmica en la sinistralitat laboral. Dades MC MUTUAL 2011

Accedeixi a la funcionalitat Anàlisi d'absentisme per CC. Aquesta potent eina li permetrà fer el seguiment de l'absentisme en la seva organització i comparar-lo amb el del conjunt d'empreses de la cartera d'MC MUTUAL.