MC Mutual - Empresas

GESTIÓN DEL ABSENTISMO

Le ayudamos a gestionar el absentismo en su organización

Accions bàsiques per a la gestió de l'absentisme per IT

La nostra recomanació és que iniciï la gestió de l'absentisme per incapacitat temporal amb unes accions bàsiques que permetin crear els pilars per a una òptima gestió i establir les bases per a la implantació d'accions més avançades.

En aquesta secció trobarà periòdicament guies específiques, amb informació pas a pas i exemples concrets, d'aquestes accions per a la seva adaptació i posada en marxa en l'organització.

Guia MC-IT "Circuit administratiu per a la comunicació dels accidents de treball - Empresa(accés privat)

Exemple. Què ha de fer l'empresa en cas d'accident de treball?

Guia MC-IT "Circuit administratiu per a la comunicació dels accidents de treball - Treballador(accés privat)

Exemple. Què ha de fer el treballador en cas d'accident de treball?

Guia MC-IT "Circuit administratiu per a la comunicació dels informes mèdics d'incapacitat temporal per contingència comuna - Empresa(accés privat)

Exemple. Què ha de fer l'empresa en cas de malaltia comuna?

Guia MC-IT "Circuit administratiu per a la comunicació dels informes mèdics d'incapacitat temporal per contingència comuna - Treballador(accés privat)

Exemple. Què ha de fer el treballador en cas de malaltia comuna?

Com implicar als comandaments en la gestió de l'absentisme (accés privat)

Guia MC-IT "Comunicat de la preocupació de la Direcció per l'absentisme derivat de la incapacitat temporal" (accés privat)

Exemple de carta de la Direcció sobre la preocupació de l'absentisme derivat de la incapacitat temporal (accés privat)

Guia MC-IT "Qüestionari de verificació de normativa i circuits d'absències" (accés privat)

Què ha d'incloure una política de gestió de l'absentisme?

Guia MC-IT "Com elaborar una normativa d'absències" (accés privat)

Quadre resum. Permisos reconeguts en l'Estatut dels treballadors

Exemple. Diagrama del procés de petició d'una llicència o permís

Exemple. Quadre resum sobre permisos i llicències (accés privat)

Exemple. Formulari sol·licitud permisos i llicències (accés privat)

Guia MC-IT "Com comunicar la normativa d'absències"