MC Mutual - Empresas

GESTIÓN DEL ABSENTISMO

Le ayudamos a gestionar el absentismo en su organización

Accions específiques per abordar l'absentisme

L'absentisme és un fenomen multifactorial les causes del qual són complexes, pel que encara que tingui una expressió similar en diverses organitzacions, les causes de fons poden variar enormement segons la idiosincràsia de cada organització.

Per aquest motiu , qualsevol enfocament per intentar reduir-lo hauria d'incloure accions específiques coherents amb la situació, recursos i prioritats de l'empresa. És a dir , s'ha d'elaborar un pla d'acció personalitzat.

A la secció trobarà diversos materials en els quals inspirar-se i recolzar-se per confeccionar el seu propi paln d'acció, així com una sèrie d'eines de planificació que l'ajudaran a dissenyar i realitzar el seguiment del seu pla d'abordatge de l'absentisme.

GUIES

ARTICLES I ALTRES DOCUMENTS

BONES PRÀCTIQUES