MC Mutual - Empresas

GESTIÓ DE L'ABSENTISME

L'ajudem a gestionar l'absentisme en la seva organització

Model propi de la gestió de la incapacitat temporal

A MC MUTUAL gestionem el control de les baixes en els processos de contingència comuna en aquelles empreses mutualistes que ho tinguin contractat.

  • Contactem amb el treballador a l'inici de la baixa.
  • Confirmem la situació de baixa.
  • Avaluem si hi ha impediments físics per acudir al reconeixement mèdic (com ara ingrés hospitalari). Els processos són controlats seguint els protocols establerts segons la patologia.
  • Citem al treballador, el més aviat possible.
  • Realitzem visites mèdiques de control i seguiment que permeten establir criteris suficients per a la justificació o no de la baixa.
  • Sol·licitem aquelles exploracions mèdiques necessàries per poder valorar la capacitat funcional del treballador, seguint un sistema qualificador propi de MC MUTUAL.  
  • Documentem l'expedient amb peritatges i exploracions complementàries objectives per a remetre a la Inspecció Mèdica, a l'Institut Nacional de la Seguretat Social o al Servei Públic de Salut (metge d'atenció primària).
  • Realitzem les actuacions oportunes per valorar i determinar l'existència d'un mal ús de la situació d'incapacitat temporal per, si és oportú, realitzar la proposta d'alta o d'invalidesa a les entitats oportunes, dins el marc legal. 

Totes les actuacions de control amb el treballador són de caràcter sanitari.