imagen.html

Prevenció de riscos laborals

Apostem per la seguretat i la salut a la feina

Consultes de prevenció

Sol·liciti'ns informació i faci consultes sobre temes relacionats amb la prevenció de riscos laborals, i en concret sobre: 

  • Seguretat a la feina
  • Higiene Industrial
  • Ergonomia i psicosociologia aplicada
  • Salut Laboral
  • Gestió de la prevenció
  • Normativa d'àmbit nacional vigent
  • Plans de mobilitat vial a l'empresa

Per accedir a aquest servei faci clic en Consultes de Prevenció, plantegi la seva consulta o sol·licitud i, en menys de 72 hores, li donarem resposta.