imagen.html

Prevenció de riscos laborals

Apostem per la seguretat i la salut a la feina

Normativa sobre classificació, etiquetatge i envasament de productes químics

Consulti els materials que hem elaborat a MC MUTUAL per facilitar a les nostres empreses mutualistes informació sobre els canvis en l'etiquetatge dels productes químics perillosos, d'acord amb el reglament: CLP (Classification, Labelling and Packaging), normativa europea, en vigor des de l'1 de desembre de 2010, que unifica el sistema de classificació i etiquetatge a nivell mundial.

Aquest reglament introdueix canvis en la informació proporcionada en les fitxes de seguretat química i en les etiquetes, com nous pictogrames per indicar el perill i variacions en les frases que descriuen, en més detall, el tipus de perill i els consells de precaució.