imagen.html

Prevenció de riscos laborals

Apostem per la seguretat i la salut a la feina

Campanya bonus

Cada any facilitem a les nostres empreses mutualistes la possibilitat de sol·licitar la reducció de la cotització a la Seguretat Social per contingències professionals, d'acord amb els requisits establerts legalment.

Des del 15 d'abril i fins al 31 de maig pot presentar la documentació de sol·licitud de l'incentiu.

Faci clic en els enllaços següents per conèixer més detalls de requisits i text d'assessorament.
 

Com demanar el Bonus

Accedeix  a la nostra aplicació Gestió incentiu Bonus (només usuaris registrats), per conèixer  les teves cuotes, índex de sinistralitat i realitzar la sol·licitud de l'incentiu.

Textos legals

Texto íntegro del RD 231/2017 (document en castellà)

Text íntegre de l'Ordre ESS 256/2018 que desenvolupa el RD 231/2017 (document en castellà)

Ordre TMS/83/2019. Inclou els índex de sinistralitat per l'exercici 2018 (document en castellà)

Documents d'ajuda

Vídeos d'ajuda

Si desitja obtenir un informe per conèixer el compliment dels requisits o realitzar alguna consulta sobre el "Bonus" faci clic aquí (només per a usuaris registrats)