MC Mutual - Empresas

Prevenció de riscos laborals

Apostem per la seguretat i la salut a la feina

Campanyes conducta preventiva responsable (CPR)

La falta de "cultura preventiva" és una de les grans assignatures pendents en la reducció de la sinistralitat. Per això, sensibilitzar empresaris i treballadors a través de campanyes de conscienciació per aconseguir conductes segures a la feina, ajudarà a prevenir accidents laborals.

Qüestions com: sobre quina àrea de l'empresa volem actuar?, podem aconseguir un impacte sobre aquest col·lectiu?, quins materials s'utilitzaran?, s'adapten a la nostra empresa?, han de ser abordades detingudament per assegurar l'èxit a l'hora d'implantar una campanya.

Per  facilitar aquesta tasca, MC MUTUAL li ofereix una sèrie de campanyes, dissenyades per tècnics especialistes en cada matèria, amb els materials necessaris perquè puguin ser implantades per la mateixa empresa: guia d'implantació, power point de presentació, cartells, fullets, manual de sensibilització, etc.

Si vol disposar d'aquestes campanyes i vostè és mutualista, sol·liciti accés a través del correu infocampus@mc-mutual.com o bé posi's en contacte amb el Tècnic d'Activitats Preventives de l'oficina d'MC MUTUAL més propera.