imagen.html

EMPRESA SALUDABLE

PERQUÈ UN BENESTAR
EMPRESARIAL COMENÇA PER
UN BENESTAR PERSONAL

empresa saludable

Una de les principals missions d’una empresa saludable és comptar amb treballadors sans i motivats. El capital humà és l’actiu més valuós de qualsevol empresa i cuidar els hàbits saludables dels empleats influeix directament en els resultats obtinguts per l’empresa.

Convertir-se en una empresa saludable suposa una nova oportunitat de millora i un punt diferencial per a les organitzacions. Segons la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball (ENWHP), els beneficis d’una empresa saludable es veuen reflectits en diversos camps:

  • Disminució de l’accidentabilitat i les malalties cròniques.
  • Disminució dels costos socials sanitaris.
  • Reducció del temps de baixa.
  • Augment de la productivitat.
  • Millora de la imatge corporativa; l’empresa es torna més atractiva per a altres empleats, un referent en el sector i en la societat.

Els empleats i empleades treballen amb més motivació, milloren el seu benestar físic i mental i millora el clima laboral. El treballador se sent cuidat i es compromet amb la seva empresa.

Per què les empreses haurien d’invertir en la promoció d’un entorn laboral saludable?

Des d’una perspectiva empresarial, un entorn saludable incideix de manera positiva en la reducció de l’absentisme i en la millora de la productivitat, així com en el compromís dels empleats, la motivació i el clima laboral.

Cada vegada són més les empreses que implanten accions saludables i comproven com augmenta notablement tant la satisfacció dels treballadors com els beneficis econòmics obtinguts.

Es calcula que l’empresa rep entre 3 € i 6 € de benefici per cada 1 € que inverteix en accions saludables, a conseqüència de la reducció de l’absentisme, creixement de la productivitat i compromís dels treballadors.

Com podem ajudar-lo des d’MC MUTUAL?

Per a totes les empreses interessades en desenvolupar polítiques i accions encaminades a la Promoció de la Salut en el Treball (PST), hem elaborat el següent material divulgatiu que li serà d’utilitat per donar inici al projecte a la seva organització:

A més, a l’apartat Conegui els materials de promoció de la salut segons temàtica podrà conèixer alguns dels materials disponibles per començar a treballar les diferents àrees de salut.

Si és empresa mutualista i vol sol·licitar més informació sobre empresa saludable, pot adreçar-se a: empresa-saludable@mc-mutual.com

Conegui els materials de promoció de la salut segons temàtica

L’ajudem a implantar accions saludables mitjançant guies, tríptics, vídeos, presentacions PowerPoint, etc. Tot perquè ho pugui adaptar a les seves necessitats i dur-ho a terme a la seva organització! Alguns exemples dels nostres materials de PST són:

Per a més informació, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres!

empresa-saludable@mc-mutual.com