MC Mutual - Empresas

Prevenció de riscos laborals

Apostem per la seguretat i la salut a la feina

Programació d'activitats educatives de sensibilització i capacitació en PRL 2015

Posem a la seva disposició activitats educatives per dotar-lo dels coneixements necessaris en prevenció de riscos laborals que li permetin complir les seves obligacions d'acord amb l'article 19 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

Si vol rebre més informació, faci clic en l'enllaç següent, informació sobre activitats educatives

Si vol conèixer la relació d'activitats educatives en la modalitat en línia, accedeixi al nostre Portal d'educació en l'enllaç: www.campus-mcmutual.com