MC Mutual - Empresas

Prevenció de riscos laborals

Apostem per la seguretat i la salut a la feina

Pla d'acció en empreses d'especial sinistralitat

Oferim un pla d'actuació dissenyat per a empreses amb sinistralitat superior a la mitjana del seu sector i que tinguin la ferma voluntat de reduir-la, assumint la implantació d'una autèntica cultura preventiva.

El Pla inclou, entre altres, les activitats següents:

  • Anàlisi de la sinistralitat i de la seva evolució
  • Detecció de situacions de risc generals i propostes de millora
  • Proposta d'activitats per reduir la sinistralitat
  • Anàlisi dels accidents de treball i malalties professionals que es produeixin i propostes de millora
  • Seguiment i valoració de resultats

Aquest Pla és voluntari i complementa, no substitueix, les activitats que ha de desenvolupar l'empresa a través del seu servei de prevenció d'acord amb la legislació vigent.