MC Mutual - Empresas

Prevenció de riscos laborals

Apostem per la seguretat i la salut a la feina

RISKOFDERM. Avaluació del risc per exposició dèrmica a substàncies químiques

Li presentem RISKOFDERM, una aplicació informàtica per a l'avaluació del risc per exposició dèrmica a substàncies químiques que hem elaborat juntament amb l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

Aquesta aplicació ha estat dissenyada especialment per als responsables de prevenció de les petites i mitjanes empreses. També és un instrument de suport que orienta el tècnic de prevenció sobre la presència d'aquest tipus de riscos i les seves possibles conseqüències per a la salut.

Faci clic per accedir al web de baixada de l'aplicació.

Mitjançant l'ingrés d'una sèrie de dades, l'aplicació estima el grau de risc, per separat, per a efectes locals en la pell i per a efectes sistèmics causats per l'entrada de l'agent químic per via dèrmica.

Per ampliar informació sobre l'exposició dèrmica a agents químics, les seves conseqüències per a la salut dels treballadors i els criteris a seguir per a l'avaluació d'aquest risc, recomanem la lectura dels articles i notes tècniques  següents:

  • Exposició dèrmica laboral a substàncies químiques: un risc a considerar - Part 1   Part 2  
  • Exposició dèrmica a substàncies químiques: mètodes de mesura - NTP 895 
  • Exposició dèrmica a substàncies químiques: metodologia simplificada per a la seva determinació - NTP 896 
  • Exposició dèrmica a substàncies químiques: avaluació i gestió del risc - NTP 897