MC Mutual - Empresas

Prevenció de riscos laborals

Apostem per la seguretat i la salut a la feina

Certificat Bonus

Col·laborem amb els nostres mutualistes en la gestió de la sol·licitud de l'incentiu Bonus. Donem suport a les empreses que aposten per la prevenció de riscos laborals, assessorant durant tot el procés i reconeixent la seva tasca mitjançant el Certificat Bonus, amb el qual constatem que la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social ha estimat com favorable la sol·licitud de l'incentiu i que compleixen amb els requisits establerts al Reial Decret 231/2017.

MC MUTUAL posa a disposició dels seus mutualistes, els següents segells distintius que certifiquen l'obtenció del Incentiu Bonus.

MC MUTUAL l'autoritza a reproduir aquests recursos gràfics en els seus materials, suports i canals de comunicació amb l'objectiu de difondre el reconeixement obtingut en matèria de prevenció de riscos laborals.

Aquests distintius no es poden modificar.

Català

Castellà

Euskera

Gallec