MC Mutual - Empresas

Prevenció de riscos laborals

Apostem per la seguretat i la salut a la feina

Premis MC 28 d'abril

Els índexs de sinistralitat laboral posen de manifest que encara queda molt camí per recórrer en matèria preventiva. Camí que hem de fer basant-nos en una autèntica i adequada cultura preventiva. Els Premis MC 28 d'abril van néixer amb l'objectiu de conscienciar la societat, per fer-la encara més sensible i compromesa amb la Prevenció de riscos laborals (PRL).

Aquests premis es fonamenten en les pautes que assenyala l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball (2014-2020) davant la necessitat de transformar els valors, les actituds i els comportaments de tots els subjectes implicats en la Prevenció de riscos laborals. Premis que també tenen la intenció de desenvolupar accions de promoció i revaloració de la celebració del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball (28 d'abril).

Des d'MC MUTUAL entenem que, per consolidar uns bons fonaments de la cultura en matèria preventiva, hem de poder incidir i fer que es prengui consciència de la prevenció. Aquesta conscienciació no comença en l'àmbit laboral, sinó en etapes anteriors, especialment en el sistema educatiu. Els estudiants d'avui són els professionals del demà.

Per contribuir a generar una autèntica cultura preventiva entre la població treballadora i els estudiants, MC MUTUAL estructura els Premis MC 28 d'abril en les categories següents
 

Lliurament de premis 2020

En aquest enllaç pot veure l'acte de lliurament de reconeixements als premiats de la darrera edició.

Extracte de les bases

A continuació trobaran un resum de les bases de les diferents categories dels Premis MC 28 d'Abril:

Fotografia treballadors

Reconeixement personal

Fotografia estudiants

Redacció estudiants

Article tècnic/científic en PRL

Fotografia treballadors

En la categoria de Fotografia treballadors, aquestes han de representar aspectes relacionats amb la PRL, posant èmfasi en els punts positius que promoguin actes i conductes segures, a més de tot allò que serveixi per millorar les condicions de treball.

Bases

Formulari de presentació

Reconeixement personal

En la categoria Reconeixement personal, volem reconèixer la tasca efectuada per una persona en pro de la PRL. Es valorarà que la presentació de la candidatura estigui avalada pel Comitè de Seguretat i Salut o pels Delegats de Prevenció de l'empresa. En qualsevol cas, s'ha de fer amb el coneixement de l'empresa i l'aprovació de la persona proposada.

Bases

Formulari de presentació

Guió orientatiu

Fotografia estudiants

En la categoria Fotografia estudiants, les fotografies han de presentar aspectes tant domèstics com laborals (preferentment aquests últims), posant èmfasi en aspectes relacionats amb la seguretat o actes i conductes segures.

Bases

Formulari de presentació

Redacció estudiants

En la categoria Redacció estudiants, el contingut de la redacció s'ha de basar en temes de prevenció de riscos i pot fer referència a temes domèstics, laborals, lúdics, escolars, de seguretat viària, entre altres. El relat ha de posar èmfasi en tots aquells aspectes que serveixin per evitar accidents.

Bases

Formulari de presentació

Nota per a professors

Exemples de redacció

ARTÍCLE TÈCNIC/CIENTÍFIC EN PRL

Amb la convocatòria d'aquesta nova categoria, volem incentivar la divulgació de la recerca en prevenció de riscos laborals i la promoció de la salut premiant una o diverses persones que hagin confeccionat un article tècnic o científic sobre aquestes matèries.

Bases

Formulari de presentació

Autorització presentació article

Materials

Per donar-ne més difusió posem a la seva disposició els materials següents:

Tríptic informatiu

Cartell afiliats

Cartell estudiants

Autoritzacions

A continuació trobarà els documents autoritzant la presentació als Premis MC 28 d'abril per part de menors d'edat:

Autorització quan apareix un menor a la fotografia

Autorització per presentarse al Premi un menor

Edicions anteriors

Premis MC 28 d'Abril (2009-2020) (Text en castellà)